Thea Otte Andersen

Thea Otte Andersen

Ph.d.-studerende

Min primære forskningsinteresse er relateret til helbredskonsekvenser af problematisk smartphonebrug, og herunder natlig smartphonebrug. 

Jeg er pt. involveret i SmartSleep projektet, hvor vi undersøger smartphoneadfærd, søvnmønstre og relaterede helbredskonsekvenser ved brug af en kombination af kliniske data, smartphone data samt spørgeskema data. 

ID: 227245734