Terese Sara Høj Jørgensen

Terese Sara Høj Jørgensen

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg er leder af den nyopstarede forskningsgruppe Social Epidemiologi ved afdeling for Social Medicin, hvor vi har et særligt fokus på at anvende state of the art epidemiologiske metoder til at belyse problemstillinger indenfor sociale forhold og sundhed. Jeg har en særlig interesse i at forklare, hvilken rolle intergenerationelle forhold spiller i social ulighed i sundhed. Jeg har især fokus på tre større tematikker inden for dette felt: 1) betydningen af social foreground for sundhed i alderdommen, 2) sociale forskelle i arvlighed af psykiatriske og somatiske sygdomme og 3) betydningen af helbred for intergenerationel uddannelsesmobilitet. Dertil arbejder jeg også med at udforske social ulighed i udvikling, behandlingsforløb og overlevelse af psykiatriske sygdomme. Jeg har stor national og international erfaring med registerbaseret forskning og anvendelse af nye og avancerede metoder inden for socialepidemiologisk forskning.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusleder ved kurset Sundhed og Samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv, Master in Public Health

Undervisningsassistent ved kurset Medicinsk sociologi, kandidatuddannelsen i Medicin 

Undervisningsassistent ved kurset Socialepidemiologi og Folkesygdomme, bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

Undervisningsassistent ved kurset SAS-programmering, Master in Public Health

Vejleder for 2-årsporjekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer ved Folkesundhedsvidenskab

Vejleder for praktikforløb ved bachelor- og kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab

ID: 137647413