Terese Sara Høj Jørgensen

Terese Sara Høj Jørgensen

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg er leder af den nyopstarede forskningsgruppe Social Epidemiologi ved afdeling for Social Medicin, hvor vi har et særligt fokus på at anvende state of the art epidemiologiske metoder til at belyse problemstillinger indenfor sociale forhold og sundhed. Jeg har en særlig interesse i at forklare, hvilken rolle intergenerationelle forhold spiller i social ulighed i sundhed. Jeg har især fokus på tre større tematikker inden for dette felt: 1) betydningen af social foreground for sundhed i alderdommen, 2) sociale forskelle i arvlighed af psykiatriske og somatiske sygdomme og 3) betydningen af helbred for intergenerationel uddannelsesmobilitet. Dertil arbejder jeg også med at udforske social ulighed i udvikling, behandlingsforløb og overlevelse af psykiatriske sygdomme. Jeg har stor national og international erfaring med registerbaseret forskning og anvendelse af nye og avancerede metoder inden for socialepidemiologisk forskning.

Jeg er pt medarrangør af konferencen NordicEpi, som vil blive afholdt i København d.12-14 juni 2024. Se mere information her: NordicEpi 2024 - Welcome 

6 udvalgte publikationer

  1. Gronemann FH, Jacobsen RK, Wium-Andersen MK, Jørgensen MB, Osler M, Jørgensen TSH. Association of Familial Aggregation of Major Depression With Risk of Major Depression. JAMA Psychiatry. 2023;80(4):350-359. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.4965
  2. Jørgensen TSH, Osler M, Fors S, Nilsson CJ, Meyer A, Modig K. Adult offspring and their socioeconomic resources for development and survival of stroke: A Swedish and Danish nationwide register-based study. Scandinavian Journal of Public Health. 2023. https://doi.org/10.1177/14034948231152352
  3. Sloth MMB, Neble Larsen E, Godtfredsen NS, Osler M, Jørgensen TSH. Impact of offspring and their educational level on readmission and death among older adults with chronic obstructive pulmonary disease: a nationwide cohort study using multistate survival models. Journal of Epidemiology and Community Health. 2023;77(9):558-564. 77. https://doi.org/10.1136/jech-2022-220243
  4. Larsen EN, Sloth MMB, Nielsen J, Andersen SP, Osler M, Jørgensen TSH. The interplay between the impact of household's and children's education on the risk of type 2 diabetes and death among older adults: a Danish register-based cohort study. Public Health. 2023;224:178-184. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.08.033
  5. Jørgensen TSH, Osler M, Jorgensen MB, Jørgensen A. Mapping diagnostic trajectories from the first hospital diagnosis of a psychiatric disorder: a Danish nationwide cohort study using sequence analysis. The Lancet Psychiatry. 2022;10(1):12-20. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00367-4
  6. Jørgensen TSH, Wium-Andersen IK, Wium-Andersen MK, Jørgensen MB, Prescott E, Maartensson S o.a. Incidence of Depression After Stroke, and Associated Risk Factors and Mortality Outcomes, in a Large Cohort of Danish Patients. JAMA Psychiatry. 2016 okt.;73(10):1032-1040. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.1932

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusleder ved kurset Sundhed og Samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv, Master in Public Health

Undervisningsassistent ved kurset Medicinsk sociologi, kandidatuddannelsen i Medicin 

Undervisningsassistent ved kurset Socialepidemiologi og Folkesygdomme, bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

Undervisningsassistent ved kurset SAS-programmering, Master in Public Health

Vejleder for 2-årsporjekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer ved Folkesundhedsvidenskab

Vejleder for praktikforløb ved bachelor- og kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab

ID: 137647413