Tala Maria Aabø

Tala Maria Aabø

Ph.d.-studerende

Ph.d. projekt; Sprækker og deres indflydelse på væskestrømning i kridt

Formål: Rørdal Stenbrud (Aalborg) giver en unik mulighed for at studere naturlige sprækker i kridt. I projektet genereres et 3D-datasæt af stenbruddet baseret på en integreret workflow, der muliggør en omfattende digital kortlægning af strukturelle elementer fra cm- til m-skala. Modellerne bruges til at øge vores forståelse af det lokale stress regime, sprækkernes orientering og deres kontinuitet. Derudover giver resultaterne generisk viden om sprækkeinteraktion og væskestrømning i kridtsystemer, som er afgørende i geotermisk-, olie/gas- og grundvands modellering.

Fremgangsmåde: Aktiv cementproduktion i det ca. 1km lange Rørdal stenbrud har en tilnærmet N-S orientering. Under produktionen blotlægges nye vertikale tværsnit eller ”tidsserier” af kridtvæggen. Flere af disse tværsnit er genskabt som virtuelle blotninger, som primært er baseret på georefererede billeder indsamlet ved hjælp af drone og senere rekonstrueret i Agisoft Metashape. De virtuelle blotninger samles i VR Geological Studio, hvor det er muligt at følge digitale tolkninger af sprækker, forkastninger og lagdelinger ud fra et digitalt tværsnit til det næste. Fremgangsmåden skaber en 2.5D dækning af Rørdal stenbruddet. En statisk strukturel model i 3D bliver genereret ved at kombinere tolkningerne fra VR Geological Studio med GPR-data i Petrel. Den statiske model bruges som input i en geo-mekanisk baseret diskret frakturnetværksmodel (DFN), baseret på geologiske principper for sprækkedannelse og udbredelser heraf. Denne er i øjeblikket under udvikling på DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Resultaterne fra DFN modellen giver en fuld 3D-dækning af sprækkerne i Rørdal, som derefter bruges til simulering af væskestrømning. Simuleringen valideres ved sammenligning med feltobservationer fra GPR data fra et andet KU projekt.

ID: 188943612