Sylvie Cécile Cavaleri

Sylvie Cécile Cavaleri

Lektor

  • JUR- CEPRI - Centre for Private Governance

    Karen Blixens Plads 16

    2300 København S

    Telefon: +4535323147

Primære forskningsområder

Sylvie Cavaleri interesserer sig for:

-       International kontraktret, især entrepriseret

-       Komparativ kontraktret

-       International tvistløsning i erhvervsforhold, især voldgift

-       International privatret

Tidligere og nuværende forskning

Sylvie Cavaleris ph.d.-afhandling, med titlen "Concurrent Delay in Construction Disputes" (konkurrerende forsinkelser i entreprisetvister), handler om konkurrerende forsinkelser, dvs. den situation hvor begge parter i en entreprisekontrakt er forsinkede med opfyldelsen af deres forpligtelser på samme tid eller over samme tidsperiode. Afhandlingen indeholder en komparativ analyse af civilretlige retssystemer og common law systemer, med særlig fokus på Danmark og England.

Sylvie arbejdede efterfølgende (august 2014 til juli 2016) på et postdoc-projekt finansieret af Det Frie Forskningsråd. Projektet, med titlen "The interpretation and application of international standard contracts under different legal systems" (fortolking og anvendelse af internationale standardkontrakter under forskellige retssystemer") handlede om de udfordringer, som opstår, når en international standard entreprisekontrakt med oprindelse i en bestemt retstradition, tit common law-traditionen, er underkastet den nationale ret fra et land med en anden retstradition.

Siden afslutningen af dette projekt har Sylvie arbejdet med forskellige emner og publikationer inden for sine forskningsområder. Hun undersøger i øjeblikket flere spørgsmål rejst af den seneste version af de danske standardvilkår for bygge- og anlægssektor kontrakter fra 2018, især de nye typer ADR (alternativ tvisteløsning), der er indført med disse standarder samt deres ækvivalenter i andre lande. Mere specifikt undersøger Sylvie, om og hvordan afgørelser afgivet efter korte og summariske processer kan håndhæves, og status for sådanne processer i forhold til civilproces eller voldgift. Disse spørgsmål involverer, blandt andet, at identificere de krav, der stilles af offentlig ret og individuelle procesrettigheder til private, industribaseret ADR. 

 

Undervisning og vejledning

 

Sylvie underviser på sit eget valgfrie fag med titlen "Drafting and Negotiating International Contracts" på kandidaten. Hun underviser også i dansk obligationsret på bachelorniveau og vejleder bachelor- og kandidatstuderende, der arbejder med emner, der falder inden for hendes forskningsområder.

 

  .

ID: 12147384