Svend Skriver

Svend Skriver

Lektor

Uddannelse

2007 Ph.D. i nordisk litteratur, Københavns Universitet
2002 Cand.mag. i dansk, Københavns Universitet

 

Nuværende og tidligere ansættelser 

2012-i dag Lektor i litteraturpædagogik, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
2008-2012 Adjunkt, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
2007-2008 Litteraturredaktør på Ekstra Bladet, fast deltidsansættelse.
2007-2008 Post.doc., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, bevilget af Carlsbergfondet, deltidsansættelse
2003-2007 Ph.D.-stipendiat på Københavns Universitet
2002-2003 Ekstern lektor på Danmarks Biblioteksskole (i dag Institut for Informationsstudier, KU.)

 

Tillidshverv, administrative hverv, udvalgsarbejde mv.

2020-i dag Uddannelsesleder for litteratur på danskstudiet
2019-i dag Formand for Stipendiebestyrelsen på Københavns Universitet og derfor bestyrelsesformand for Københavns Universitets Studenterfond, Adalbert Gade og hustrus legat (Medlem af Stipendiesbestyrelsen siden 2013).
2016-i dag Medlem af studienævnet ved NorS.
2016-17 Medlem af forskningsudvalget ved NorS
2015- Medlem af centralt udvalg vedrørende frafald på Det Humanistiske Fakultet
2014-21 Formand for faggruppe 6 (litteraturvidenskab) under Den bibliometriske forskningsindikator, Uddannelses- og Forskningsministeriet.
2013-16 Pædagogisk vejleder for professor MSO, ph.d. Christine Svint-Værge Pöder, post.doc., ph.d. Signe Nipper Nielsen samt adjunkt, ph.d. Marie Riegels
2013-14 Medlem af et af direktionen (HUM) nedsat udvalg om KA-effektivitet
2011-12 Initiativtager til og projektleder af det KU-finansierede udviklingsprojekt ’Stærk læring som mindsker frafald’
2011-12 Medlem af centralt udvalg på Det Humanistiske Fakultet vedrørende oprettelsen af læringsenheden TEACH
2011-2017 Censor i skriftlig dansk (STX) (enkelte år undtaget)
2010-2021 Censor ved Masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
2010-i dag Medlem af Fagligt Forum for Dansk (A), Undervisningsministeriet
2008 Medlem af udvalget som tilrettelægger grunduddannelsen Dansk som
Undervisningsfag (DU).
2001 Modtager af Jens Baggesen Prisen

 

 

Forskningsorganisering

2012-2021 Leder af forskergruppen for Danskfagets Didaktik, NorS
2012 Tilrettelægger af ph.d.-kurset Teaching for Learning in Academia
2009-2010 Medlem af styregruppen for den internationale konference Text and context
2009-2013 Medlem af styregruppen for Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi)
2006 Medarrangør af forskerseminar om Jens Baggesens forfatterskab
1999 Medarrangør af seminar om Søren Ulrik Thomsens forfatterskab

 

Udvalgte gæsteforelæsninger og paperpræsentationer

2017 Paperpræsentation på The SASS 2017 Conference (Society for the Advancement of Scandinavian Study), Minnesota.
2014 Paperpræsentation »The Spirit of Lucifer. Rethinking the Mythology of Isak Dinesen« på 8th Global Fear, Horror and Terror Conference, Inter-Disciplinary.Net, Mansfield College, University of Oxford.
2008 Forelæser om litteraturkritik ved Institut für Skandinavistik, Universität zu Köln.
2007 Forelæser om Georg Brandes vedInstitut für Germanistik, Vergleichende Kultur- und Literaturwissenschaft, Universität zu Bonn og ved Georg Brandes Skolens repræsentantsskabsmøde.

 

Efteruddannelse

2018 Organisationspsykologi, 4 moduler
2018 På vej til ledelse, 4 moduler
2018 Konflikthåndtering, 2 dage
2012 LUKU BASIS, 4 moduler
2012 Projektledelse, 1 modul
2008-2009 Adjunktpædagogikum

Uddannelse

Ph.D.

ID: 8550