Susanne Reventlow

Susanne Reventlow

Professor

Medlem af:

  Uddannet speciallæge i almen medicin, dr.med., og magister i social antropologi. Professor og leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i København og i Region Sjælland, som begge hører under Center for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, som hun har været leder for i over 15 år.

  Har arbejdet mange år som praktiserende læge og sideløbende været involveret i faglige aktiviteter, i den postgraduate uddannelse af læger og i forskning i almen praksis. Tog i 1996 en magistergrad i antropologi ved Københavns Universitet, og fik i 2008 sin medicinske doktorgrad på en afhandling om risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder i alderen 60-70 år.

  Har forsket i en lang årrække og interesserer sig særligt for kvalitative metoder og faget almen medicins forskningsmæssige udvikling og metode. Særlige forskningsområder er kronisk sygdom - især kronisk sygdom med multimorbiditet -, patientperspektiver, patientinddragelse og kommunikation, risiko og forebyggelse, børn og familier, samt forskningsmetodologi. Interdisciplinær forskning er også en stor interesse; indgår i flere nationale og internationale samarbejder og projekter.

  Forfatter og medforfatter på en række formidlende bøger, herunder bl.a. en lærebog om kvalitative metoder i forskningen (fra 2022) sundhedsfremme og forebyggelse og en debatbog om risiko og forebyggelse. Mangeårig erfaring som underviser og kursusleder, vejleder for mange ph.d.-studerende. Fagligt aktiv i en række komitéer og udvalg.

  Primære forskningsområder

  • Kronisk sygdom / kronisk sygdom med multimorbiditet
  • Patientperspektiver, patientinddragelse og kommunikation
  • Risiko og forebyggelse
  • Børn og familier
  • Forskningsmetodologi
  • Interdisciplinær forskning

  Mulige interessekonflikter

  Ingen

  ID: 922778