Susanne Harder

Susanne Harder

Professor emerita

Primære forskningsområder

  • psykoser
  • tidlig mor-barn interaktion
  • tilknytning
  • psykose-psykoterapiforskning
  • udviklingspsykopatologi

Aktuel forskning

WARM studiet

 Omkring halvdelen af børn af forældre med alvorlig psykiske lidelse (skizofreni, bipolar lidelse samt middel eller svær depression) udvikler selv psykiske lidelser, mens knap halvdelen udvikler sig normalt. WARM studiet har som formål at skabe ny viden om væsentlige faktorer for tidlig risikoudvikling og sund udvikling hos disse børn samt en kontrolgruppe af gravide uden psykiatrisk diagnose. Studiet har fokus på fysiologisk stress-sensitivitet, tilknytning samt omsorgs- og sociale ressourcer og er et longitudinelt studier der følger familien fra graviditet til barnet er 12 måneder.  Resultaterne af undersøgelse kan give vigtig viden til brug for en forebyggende indsats i forhold til denne gruppe børn.

Babylab

En longitudinelt undersøgelse sammen med Mette Væver og Simo Køppe, af 60 mor-barn par fra graviditet til barnet er 13 måneder.  Formålet med studiet er at udforske udviklingen af tidlige nonverbale interaktionsmønstre med et primært fokus på vokale og motoriske interaktionsmønstre.  Desuden undersøges disse tidlige non-verbale interaktionsmønstre fra et tilknytningsperspektiv, både set i forhold til moderens tilknytningsmønster under graviditeten og barnets tilknytningsmønster ved 13 måneder.  Studiet omfatter mikro-proces analyser af face-to-face interaktion mellem mor og barn. Resultaterne vil have betydning for såvel en almen udviklingspsykologisk teori om psykens dannelse i interaktionen mellem mor og barn samt klinisk terapeutisk behandling og forebyggelse

Afsluttede projekter

Det Nationale Skizofreniprojekt, et longitudinelt multicenterprojekt om tidlig opsporing og intervention overfor personer med nydebuterede skizofrene tilstande. Projektet involverede 16 psykiatriske afdelinger over hele Danmark.

Undervisnings- og vejledningsområder

Tilknytning

Tidlig mor-barn interaktion

Psykoser

Psykose-psykoterapi

Udviklingspsykopatologi

ID: 3849