Stine Møllegaard

Stine Møllegaard

Adjunkt

Mine forskningsinteresser spænder vidt og bredt og ligger gerne i et interdisciplinært krydsfelt krydret med kvantitative metoder. 

Jeg er generelt interesseret sociale og genetiske processer som påvirker - og genererer ulighed i – uddannelse, aldring, og kulturforbrug. På den ene (biologiske og genetiske) side beskæftiger jeg mig med at inkorporere genetik og biologi i studier af ulighed, fx ved at undersøge, hvordan gener påvirker uddannelse (fx via adfærdsproblemer, personlighed, og/eller kognitive evner). På den anden (sociologiske) side forsker jeg også i, hvordan sociale processer og ressourcer (fx uddannelse) påvirker kulturforbrug - hvor jeg tager højde for geners indflydelse – eller påvirker hvordan genetiske predispositioner manifesterer sig forskelligt (fx i alderdommen) alt efter hvor mange ressourcer man har til rådighed. Fælles for mine projekter er, at de alle er empiriske kvantitative studier. Lige pt fokuserer min forskning på to emner: kulturforbrug og alderdom.

Som en del af projekt MOMO (”Mozart with Mom - Family Background, Cultural Participation, and Social Inequality”, finansieret af Velux fonden, bevilliget til Professor Mads Meier Jæger på Sociologisk Institut), forsker jeg i kulturforbrug. Jeg undersøger blandt andet hvad der præger vores kulturelle interesser og aktiviteter (fx hvorfor nogle hellere vil lytte til opera end hiphop, eller hvorfor nogle foretrækker loppemarkeder frem for museer). Blandt andet indsamler vi data på tvillingers kulturforbrug for at finde ud af hvor stor en del skyldes arv og hvor stor en del der skyldes miljø.

Som en del af projekt CEHA3 på Center for Sund Aldring, undersøger jeg de genetiske og sociale processer som påvirker livskvaliteten i alderdommen, blandt andet mental og fysisk sundhed, kognitive evner, og livsstil. Disse faktorer har stor betydning for livskvalitet i alderdommen, og er også nogle af dem som koster samfundet mest.

Mine forskningsinteresser i stikord: Arv og miljø; biosociologi og sociogenomics. Ulighed i uddannelse. Kulturforbrug. Aldring. Empirisk forskning ved brug af kvantitative metoder. 

ID: 43862676