Stine Møllegaard

Stine Møllegaard

Gæsteforsker

Jeg er adjunkt på Sociolgisk Institut, Københavns Universitet. Jeg kommer fra en stilling som postdoc på Oxford Universitet og har min Ph.D fra Københavns Universitet. 

Mine kernekompetencer er: (1) kvantitative metoder og forskningsdesign; (2) interdisciplinær forskning i arv og miljø.

Disse kernekompetencer kommer i spil på tre forskningsområder:

  1. Ulighed i uddannelse. Jeg forsker i arv og miljø i uddannelse og børns adfærdsproblemer, både årsagerne dertil og hvordan de relaterer sig til hinanden.
  2. Livskvalitet i alderdommen. Jeg forsker i hvordan sociale og genetiske faktorer påvirker ældres livsstil samt mentale og fysiske helbred, som del af projekt CEHA3 på Center for Sund Aldring (finansieret af Nordea Fonden, PI: Stine Møllegaard).
  3. Kulturforbrug og kulturelle præferencer. Jeg forsker i hvad der påvirker vores kulturelle præferencer og aktiviteter, samt hvordan de kommer i spil i forhold til social ulighed, som en del af projekt MOMO (”Mozart with Mom - Family Background, Cultural Participation, and Social Inequality”, finansieret af Velux fonden, PI: Mads Jæger).

Min forskning er baseret på en kombination af survey- og registerdata, blandt andet har jeg af flere omgange indsamlet data på tvillingers kulturforbrug og adfærd og analyseret det i samspil med registerdata. Jeg studerer betydningen af arv og miljø både ved hjælp af tvillingestudier men også ved direkte at inkorporere genetik i min forskning. Gennem tidligere ophold på New York University, Yale University og gennem ansættelse på Oxford Universitet har jeg fået et veludviklet interdisciplinært netværk som gennem konferenceaktiviteter og seminarer holder min forskning på forkant med udviklingen på mine forskningsfelter.

Mine forskningsinteresser i stikord: Arv og miljø; biosociologi og sociogenomics; ulighed i uddannelse; børns adfærdsproblemer; kulturforbrug; aldring. Empirisk forskning ved brug af kvantitative metoder.

ID: 43862676