Stine Jørgensen

Stine Jørgensen

Professor

Stine Jørgensen er professor i Socialret og Diskriminerings- og ligestillingsret og er tilknyttet forskningscenteret WELMA – Retlige Studier i Velfærd og Marked.

Aktuel forskning:

  • Fattigdom, udsathed og sociale rettigheder
  • Diskrimination, herunder særligt i forhold til køn, etnicitet, handicap og social status
  • Børn og unges sociale rettigheder, herunder klimarettigheder

Stine Jørgensen arbejder forskningsmæssigt med problemstillinger i relation til sociale rettigheder i bred forstand i det danske velfærdssamfund såvel som i en international kontekst.

ID: 545382