Stig Skelboe

Stig Skelboe

Primære forskningsområder

Udvikling af numeriske metoder til anvendelse inden for eScience.

Udvikling, analyse og implementation af parallelle numeriske algoritmer. 

Aktuel forskning

Parallelle metoder til numerisk integration af implicit givne sædvanlige differentialligninger.

Parallelle metoder til invertering af store blok-tridiagonale matricer med anvendelse inden for kvantefysik.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning i scientific computing, numerisk løsning af differentialligninger, visualisering af videnskabelige data samt elementær programmering.

Vejledning i projekter inden for eScience metoder.  

ID: 2929