Stig Bo Andersen

Stig Bo Andersen

Videnskabelig assistent

Jeg er cand.mag. i europæisk etnologi og ansat som videnskabelig assistent på Center for Humanistisk Sundhedsforskning.

I mit speciale skrev jeg om regenerative jordbrug. Her undersøgte jeg hvordan regenerative jordbrugere søger at indarbejde hensyn til biodiversitet og miljø i deres grøntsagsproduktioner.

Aktuel forskning

Som videnskabelig assistent er jeg knyttet til out-reach projektet Fra Arbejdsliv Til Seniorliv, som er et samarbejde mellem Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Center for Sund Aldring, samt Aarhus, Vejle og Vordingborg Kommune. Under projektet Fra Arbejdsliv Til Seniorliv står jeg for et delprojekt med titlen Støtte i den offentlige digitalisering. I delprojektet undersøger jeg ældre borgeres møder med den offentlige digitalisering med udgangspunkt i begrebet om den digitale støtteperson, som regeringen har introduceret i digitaliseringsstrategien fra 2022. Delprojektet har omdrejningspunkt i en undren over hvad det vil sige at være både digitalt støttet og digitalt støttende – både mellem venner og familie og gennem mødet med frontpersonale i den offentlige sektor.

ID: 334157070