Steffen Loft

Steffen Loft

Professor

Medlem af:

  Fra marts 2015 til Februar 2021
  Institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

  Medlem af styregruppen for Københavns Universitets Center for Sustainability Science

  Indtil 2015
  Afdelingsleder i Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

  Indtil 2015
  Medlem af Akademisk Råd for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

  Indtil 2014
  Næstformand i bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  Primære forskningsområder

  Steffen Loft forsker i toksikologi og hvordan kroppen optager og håndterer giftstoffer. Især studerer han effekten af partikler i luftforureningen og besidder desuden viden om kost og kræft samt de negative sundhedsmæssige aspekter af moderne industriel nanoteknologi.

  Partikelforskningen omfatter såvel eksponering for og effekt af luftforurening ude og inde - som de teknologisk fremstillede, herunder medicinske, nanopartikler. Arbejdet spænder over hele hierarkiet af metoder; fra eksperimentelle modeller som syntetiske membraner, organotypiske cellekulturer og transgene dyr og over brug af biomarkører og funktionelle mål i befolkninger med kontrolleret eksponering og interventioner til registerbaseret epidemiologi på aggregeret niveau. Der er særlig opmærksomhed på mekanismer knyttet til oxidativt stress-relaterede genotoksiske og vaskulære effekter og risikogrupper, som genetisk disponerede, fostre, børn og ældre med og uden diabetes og/eller overvægt, samt regulering af forsvarsmekanismer som DNA-reparation.

  Det molekylærepidemiologiske udviklingsarbejde omfatter mål for intern dosis af miljøfaktorer, effekter i form af oxidativt og kemisk stress, det cellulære respons i form af genekspressionsmønstre, resulterende DNA-skade og dertil knyttet reparationskapacitet, genetisk betinget følsomhed samt kardiovaskulær funktion. Biomarkører for eksponering og effekt appliceres i udsatte befolkningsgrupper og valideres for relation og prædiktiv værdi i forhold til sygdomsudvikling i store kohorter.

  Blandt de seneste forskningsresultater kan nævnes: Demonstration af effekt af nanopartikler på oxidativ skade, på DNA og vaskulær funktion både i følsomme transgene dyremodeller og hos mennesker, og at en række af biomarkører for eksponering kan forudsige risikoen for kræft i prospektive befolkningsundersøgelser.

  ID: 11086