Steffan Christiansen

Steffan Christiansen

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Pludselig uventet hjertedød (”sudden cardiac death”, SCD) blandt unge mennesker skyldes ofte medfødte genetiske fejl, der forårsager kardiomyopati eller ionkanalsygdom. I mange af disse tilfælde er det svært at bestemme dødsårsagen, da disse sygdomme ikke nødvendigvis forårsager synlige forandringer i hjertet. Genetiske undersøgelser kan potentielt anvendes til at bestemme dødsårsagen men på nuværende tidspunkt er metoderne utilstrækkelige. En forbedring af disse undersøgelser vil ikke blot være anvendelig i bestemmelsen af dødsårsagen men vil også kunne anvendes til rådgivning af familiemedlemmer i tilfælde af arvelig sygdom.

Aktuel forskning

  • Undersøgelse af pludselig uventet hjertedød i unge mennesker
  • Undersøgelse af epigenetiske mønstre i hjertet

ID: 170617264