Steen Hjul Lybke

Steen Hjul Lybke

Ph.d.-stipendiat

Sociolog og Ph.D.-stipendiat ved Center for Videnskab og Tro (CVT), Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

I min forskning interesserer jeg mig for særligt tre områder:

(1): Sociologiens klassiske og nyere tænkere i relation til spørgsmål om religion, mening og moral.

(2): Den økologiske krise i et interdisciplinært perspektiv og hvordan den er, eller bør være, forbundet til, hvad vi forstår ved det gode liv.

(3): Etik & religionsfilosofi. Med særligt fokus på den fænomenologisk betonede metafysik og skabelsestanke hos K.E. Løgstrup.

Aktuel forskning

Mit nuværende projekt omhandler, hvordan vi må forstå det gode liv set i lyset af den økologiske krise. Min tilgang er interdisciplinær og består i et komparativt studie af, på den ene side, skandinavisk øko-teologi og, på den anden side, kritisk teori. Centralt står dog K.E. Løgstrups og Hartmut Rosas respektive forfatterskaber.

ID: 365538365