Steen Hjul Lybke

Steen Hjul Lybke

Ph.d.-stipendiat

Jeg er Ph.D.-stipendiat ved Center for Videnskab og Tro (CVT) samt uddannet sociolog (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

I min forskning interesserer jeg mig for særligt tre områder:

(1): Sociologiens klassiske og nyere tænkere i relation til spørgsmål om forholdet mellem videnskab og tro. Om end med en forkærlighed for kritisk teori.

(2): Økologisk tænkning i et interdisciplinært perspektiv og hvordan den er, eller bør være, forbundet til, hvad vi forstår ved det gode liv.

(3): Religionsfilosofi & Etik. Med særligt fokus på den fænomenologisk betonede metafysik og skabelsestanke hos K.E. Løgstrup. En anden central inspirationskilde er Charles Taylor.

Aktuel forskning

Mit nuværende projekt omhandler, hvad det gode liv består i i lyset af den økologiske krise. Min tilgang er interdisciplinær og består i et komparativt studie af, på den ene side, skandinavisk øko-teologi (særligt refleskioner afledt af K.E. Løgstrups deskriptive metafysik) og, på den anden side, nyere kritisk teori - her er mit fokus på Hartmut Rosa og Arne Johan Vetlesen.

ID: 365538365