Steen Hjul Lybke

Steen Hjul Lybke

Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  • Center for Videnskab og Tro

Sociolog og Ph.D.-stipendiat ved Center for Videnskab og Tro (CVT), Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

I min forskning trækker jeg på indsigter fra teologi, filosofi og sociologi, når jeg forsøger at besvare spørgsmålet: hvad er det gode liv i en tid med økologisk krise?

Aktuel forskning

Min tilgang er interdisciplinær og består i et komparativt studie af øko-teologi/filosofi på den en side og den sociologiske tradition Kritisk Teori på den anden. Centralt står dog K.E. Løgstrups og Hartmut Rosas respektive forfatterskaber.

ID: 365538365