Sonja Barfod Lund

Sonja Barfod Lund

Postdoc

Medlem af:

    Sammenhæng i sprogfagenes curricula – på langs og på tværs

    Med en cand.mag. i dansk og tysk fra 2009 om talegengivelse og en ph.d. inden for sociolingvistikken om sprogbrug på den internationale arbejdsplads fra 2017 (Roskilde Universitet) har jeg i mange år arbejdet med sprog i undervisningsbranchen og i erhvervslivet. 

    Mit postdoc-projekt handler om sammenhæng i sprogfagenes curricula på langs af uddannelsessystemet (fra ungdomsuddannelse til universitet) og på tværs af sproguddannelserne. Projektet udspringer af mit arbejde for Det Nationale Center For Fremmedsprog, hvor jeg siden august 2022 har været med til at pege på en række udfordringer i forbindelse med ungdomsuddannelsernes sprogundervisning, der indikerer en diskrepans mellem teori og styredokumenter på den ene side og praksis på den anden. I forlængelse heraf skal det undersøges, hvordan sprogfagenes curriculum kan styrkes for de mange kandidater, der kommer til at beskæftige sig med fremmedsprogsundervisning.

    For at kunne identificere sprogfagenes udfordringer undersøges de faglige prioriteringer og indholdsmæssige vægtninger i curriculum på tværs af sprogfagene samt progression og overgange på langs af uddannelsesniveauerne – også i et historisk perspektiv. 

    ID: 193796233