Søren-Peter Olesen

Søren-Peter Olesen

Professor

Forskningen i mit laboratorium fokuserer på ionkanaler og deres rolle specielt for styringen af  hjerterytmen. Laboratoriet indgår sammen med 4 andre laboratorier i ionkanalgruppen på Biomedicinsk Institut, KU og på Hjertecentret, RH. Denne store forskningsgruppe muliggør at vi kan arbejde på en grundlæggende forståelse af hjerterytmens regulering på såvel molekylært niveau i laboratoriet som hos patienterne i klinikken.

Udfordringen er at forstå de biologiske mekanismer, der stabiliserer hjerterytmen samt de ændringer i cellernes tilstand, der kan ligge til grund for opståen af hjerterytmeforstyrrelser, som også kaldes arytmier.

I tillæg hertil arbejder vi også i laboratoriet på udvikling af nye anti-arytmiske lægemidler på basis af denne basale viden samt på en række forskningsprojekter, der omhandler ionkanalers roller i andre fysiologiske sammenhænge.

Primære forskningsområder

  • Genetiske årsager til atrie flimren
  • Farmakologisk behandling af atrieflimren
  • Kalium kanal subtypers rolle ved reguleringen af hjertets blodforsyning
  • Kv7.1 kalium kanalen og dens rolle i insulin responset samt ved diabetes
  • Tagetting af neuronale ionkanaler
  • Molekylære interaktioner i ionkanalkomplekser

Mulige interessekonflikter

Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Laboratoriet
Konsulent for Acesion Pharma

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejleder mange medicinske bachelorstuderende. Har vejledt 35 PhD studerende.

ID: 13436