Søren Møller Sørensen

Søren Møller Sørensen

Emeritus

Mine forskningskompetencer afspejler min bevægelse gennem forskellige stofområder siden mine første videnskabelige ansættelser i 1980’erne.

    Det begyndte med en interesse for de filosofiske og musikæstetiske spørgsmål, som datidens musikalske modernisme og avantgarde satte på dagsordenen herunder især diskussionen om det musikalske værkbegreb. Jeg var meget inspireret af den tyske musikforsker Carl Dahlhaus og hans form for dialog med og tilstedeværelse i det tyske Ny Musik-miljø og hans evne til at forbinde historiske undersøgelser med aktuelle problemstillinger.

   Det førte til en specialisering i skandinavisk og tysk musikalsk modernisme og avantgarde, som jeg dyrkede med en fortsat interesse for de æstetisk-teoretiske grundlagsproblemer, som den ny kunsts praksis og diskurs satte på dagordenen. Her kom begrebet ’performativitet’ til at spille en vigtig rolle. Og interessen for det det performative, som udfoldede sig i dialog med miljøet omkring den tyske teatervidenskabskvinde Erika Fischer-Lichte, førte videre til en skærpet interesse for musikkens materialitet. Det gav anledning til læsninger af meget forskelligartede historiske kilder til europæisk musikkulturs forhandlinger omkring musikkens fysiske forudsætninger: traktater om stemning og temperatur, lærebøger og teori om instrumentation, filosofiske og litterære tekster om klangnaturens gåder osv.

   Min interesse for de æstetiske og teoretisk grundlagsspørgsmål var og er forbundet med interessen for den studerede musiks konkrete institutionelle udfoldelsesbetingelser, og dette aspekt har fået yderligere vægt i forbindelse med mit senest udviklede forskningsområde.  Jeg har i de senere år beskæftiget mig en del med aktuel musikkultur i den arabiske verden. Lige nu fokuserer jeg på Cairo og på den del det aktuelle officielle ægyptiske musikliv, der udvikler sig i affirmativ eller kritisk dialog med ṭarab-kulturen. Dette arbejde er drevet dels af ønsket om at forstå denne musikforms forudsætninger i nyere ægyptisk musik- og litteraturhistorie (det er primært vokalmusik), dels af ønsket om at kende til dens aktuelle reception og politiske brug.

 

Primære forskningsområder

Contemporary music and and sound art

History of music aethetics and philophies of sounds and senses

Music in the Middle East

ID: 12393