Søren Kaspersen

Søren Kaspersen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Billedkunst: Oldkristen tid til vesteuropæisk senmiddelalder, klassicisme, dansk guldalderkunst.

Aktuel forskning

Cotton Genesis-ms., dets rekonstruktion – primært ang. Syndefaldshistorien – og reception – i lyset af dets opr. funktion og formodede relation til det byzantinske hof i Konstantinopel.

De jyske døbefonte med dobbeltløver og modstillede løver, forstået i lyset af dåben som transformerende genfødsel og af kristning og statsdannelse i Danmark i årtierne omkr. 1100.

Gotik i et antropologisk perspektiv – en stilikonografi, bl.a.relateret til stifterfigurerne i vestkoret i domkirkeni Naumburg.

En analyse af Michelangelos loftudsykning i Det sixtinske Kapel i et augustinsk perspektiv – med fokus på de tre første Skabelsesscener.

 

 

Interesseområder

Gammeltestamentlige billedtraditioner (Cotton Genesis), motivanalyser/typehistorie (Majestas Domini, dobbeltløver), døbefonte – især de jyske løvefonte, de jyske gyldne altre, de danske kalkmalerier, birgittinsk vægmaleri, altertavler – Grabow- og Isenheimeralteret m.v., klassicisme - palladiansk arkitektur, Poussin etc., landskabsmaleri – Donauskolen, (ny)klassicisme/romantik og dansk guldalder.

Kontekstualisering: politisk teologi og herskerideologi, statsdannelse, høvisk kultur, mystik og fromhedsliv, civilisering og dannelsesprocesser. 

Teori/metode: ikonografi, stilikonologi, sociogenese og psykogenese, antropologi, performance.

ID: 3054