Søren Gosvig Olesen

Søren Gosvig Olesen

Lektor

Søren Gosvig Olesen, født 1956, er elev af Gérard Granel og tog kandidateksamen i filosofi på Sorbonne i 1982 samt den internationale doktorgrad, habilitationsgraden, ved Université de Nice i 1998 med Dominique Janicaud som Doktorvater. Hans første værk er La philosophie dans le texte, udgivet i 1982 og revideret i 2017 under titlen Avec Kierkegaard. La philosophie dans le texte. Doktorarbejdet Wissen und Phänomen om Husserls, Koyrés og Bachelards ontologiske belysning af videnskaberne kom i 1997, hovedværket Transzendentale Geschichte / Transcendental History (på hhv. Mohr Siebeck og Palgrave Macmillans forlag) i 2012. Desuden er han forfatter til en lang række værker på dansk, herunder populære indføringer som Vejledning til Heidegger (1990, rev. 2013), At læse filosofi (1992), Forsøg med filosofien (2011). Han har også skrevet en bog om Hitler (2010) og en bog om kærlighed (2018). Han er oversætter af bl.a. Heidegger, Foucault, Derrida og Agamben. Han har bidraget til internationale tidsskrifter som Tijdschrift voor filosofieRevue de Métaphysique et de MoraleRivista di Estetica og Internationales Jahrbuch für Hermeneutik. Gosvig er desuden regelmæssig bidragyder til dagbladet Informations tillæg Moderne tider. Han underviste i filosofi ved Aarhus Universitet og Odense Universitet fra 1983 til 1996 og var forskningsbibliotekar ved Det kongelige Bibliotek fra 1996 til 1999, hvorefter han tiltrådte sin nuværende stilling som lektor i filosofi på Københavns Universitet Amager. Han har været gæsteforsker ved Universität Freiburg og University of Warwick og gæsteprofessor ved Université de Bourgogne (Dijon) og ved Università di Torino.

Sprogkundskaber

  • dansk (tales, læses, skrives)
  • fransk (tales, læses, skrives)
  • tysk (tales, læses, skrives)
  • italiensk (tales, læses)
  • engelsk (tales, læses)
  • spansk (læses)
  • svensk (læses)
  • norsk (læses)
  • latin (læses)
  • oldgræsk (læses)

Uddannelse

Dr.phil.habil.

ID: 10245