Søren Damsbo-Svendsen

Søren Damsbo-Svendsen

Ph.d. stipendiat

Medlem af:

Klimaforandringerne er det 21. århundredes definerende politiske problem. Men selvom vi kender klimakrisens alvor, er klimaforandringerne fysisk set et abstrakt fænomen, vi ikke kan observere direkte. Overordnet set møder vi klimaforandringerne på to måder. For det første kan vi opleve klimaforandringernes lokale manifestationer i form af mere ekstremt vejr. I et holdningsdannelsesperspektiv kan personlige erfaringer med usædvanlige temperaturer, hedebølger, tørke, oversvømmelser, skybrud, orkaner mv. udgøre en direkte og ufiltreret ressource af brugbar information om klimaet.

Den anden måde, vi møder klimaforandringerne, er gennem mediernes omtale af klimakrisen og deres fortællinger om vejret og klimaet. Det er fra medierne, at vi får information om de dramatiske globale konsekvenser, såsom afsmeltningen af Arktis og Grønlands indlandsis og de ustoppelige skovbrande i Amazonas, Australien og Californien. Medierne italesætter også, hvornår det lokale vejr er atypisk og ekstremt, eller ligefrem slår rekord, og ofte omtales den mulige forbindelse til klimaforandringerne. Dette har både direkte indflydelse på vores holdninger til klimaet, og det kan aktivere vores personlige vejroplevelser som en relevant informationskilde og forstærke deres politiske effekter.

I mit Ph.d.-projekt undersøger jeg, med kvantitative metoder, hvordan europæernes politiske holdninger og adfærd på klimaområdet påvirkes af personlige vejroplevelser, af mediernes klimadækning og af vekselvirkninger mellem disse to faktorer. Projektet vejledes af Kasper Møller Hansen.

Primære forskningsområder

  • Holdningsdannelse på klimaområdet
  • Personlige klimaoplevelser
  • Massemediernes dækning af klimakrisen
  • Medieeffekter og dagsordensfastsættelse
  • Kvantitative metoder
  • Design-baseret kausal inferens
  • Data science

ID: 247678823