Sine Marie Louise Krogh

Sine Marie Louise Krogh

Postdoc

Som kunsthistoriker har jeg de senere år beskæftiget mig med nationalismens betydning for 1800-tallets danske kunst, for identitetsskabelsen blandt periodens kunstnere og for den historiografiske tradition i kunsthistorien. Med mit fokus på kosmopolitten som grænsegænger er jeg særlig optaget af den forhandlingsrolle, der udfolder sig for kunstneren i periodens forestillinger om centrum og periferi. De politiske implikationer for kunstnere, der befinder sig i overgangen mellem helstatskultur og nationalisme er blevet en solid ledsager i min forskning

Som postdoc i forskningsprojektet Dansk-tyske kulturer (1773-1864): konflikt og samhørighed (Anna Sandberg, PI) skal jeg undersøge helstatskulturens sammenhængskraft og indlejrede konflikter.

På nuværende tidspunkt har mine undersøgelser to nedslagspunkter:

  • Et fokus på de kvinder, der gennem ægteskaber og dynastiske relationer kom i klemme, da de slesvigske krige skabte konflikter mellem dansk- og tysktalende frem til 1864.
  • En undersøgelse af udvalgte kunstneres forhandlinger af identitets- og nationalitetsopfattelse set i forhold til den politiske og kulturelle ændring fra flerkulturel helstat til dansk nationalstat. Ved at fokusere på kunstnernes strategier i forhold til forestillinger om ude og hjemme, analyserer jeg periodens generationsmønstre og opfattelser af sammenhænge og konflikter i forhold til dansk og tysk.

Desuden er jeg optaget af 1800-tallets kvinder i kunsten i et kønshistorisk og historiografisk perspektiv, og jeg har skrevet flere bidrag om den tysk-polske maler Elisabeth Jerichau Baumann (februar 2024 udkommer bogen Elisabeth Jerichau Baumann, i serien Kunstens kvinder hos forlaget Frydenlund).

Blandt de seneste udgivelser er: Krogh (red.), I nederlagets skygge. Andre kunsthistorier om 1800-tallet, Museum Sønderjylland 2023 samt Krogh, Mednick & Grand (eds.), Culture and Conflict. Nation-Building in Denmark and Scandinavia 1800-1930, Aarhus Universitetsforlag 2022.

 

 

ID: 374310731