Simon Stjernholm

Simon Stjernholm

Lektor

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning fokuserer primært på forskellige former for muslimsk prædiken og undervisning, med empirisk materiale på dansk og svensk. Derudover har jeg en kontinuerlig interesse i og engagement i studiet af sufisme. 

Jeg er forskningsleder for det kollektive forskningsprojekt Rearticulating Islam: A New Generation of Muslim Religious Leaders (financieret af Velux Fonden), hvilket undersøger hvordan en række forskellige muslimske aktører forsøger at tale og agere for islam i Europa i uddannelsesmæssige, homiletiske og politiske kontekster. Inden for dette projekt vejleder jeg to PhD-studerende.   

Sammen med Elisabeth Özdalga har jeg redigeret bogen Muslim Preaching in the Middle East and Beyond: Historical and Contemporary Case Studies (Edinburgh University Press, 2020). Jeg er også koordinator, sammen med kolleger på instituttet, for en interdisciplinær forskningsklynge med fokus på religion. 

Primære forskningsområder

Min forskning er primært engageret i antropologisk og historisk orienterede islamstudier, med særligt fokus på sufisme og muslimsk prædiken. Min forskning relaterer sig dermed også til bredere forskningsfelter som Islamiske studier, religionsvidenskab, religionsantropologi, og studiet af sanser. Nogle af de emner jeg har beskæftiget mig med i nylige publikationer er: nutidig sufisme; islam og muslimer i Europa; levet religion; muslimsk prædiken; stemmer og lytning; sanser og mediering. 

Undervisnings- og vejledningsområder

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab underviser jeg regelmæssigt det indledende kursus i Religionshistorie samt et kursus om islams historie, udvikling og globalisering. På kandidatuddannelsen underviser jeg ofte et kursus om teorier og analysestrategier i religionsforskning. Jeg vejleder studenteropgaver på alle niveauer med en bred variation af emner. 

Jeg er uddannelsesleder for bachelor- og kandidatuddannelserne i Religionsvidenskab, samt dets repræsentant i instituttets Studienævn. 

ID: 129467679