Signe Smith Jervelund

Signe Smith Jervelund

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Emneord

    Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Sundhedstjenesteforskning, Adgang til sundhedsvæsenet, Forbrug af sundhedsydelser, Indvandrere, Asylbørn, Komplekse interventioner, Psykisk sundhed, Sundhedsadfærd, Sundhedsvæsenets struktur og funktion, Social ulighed, Etnisk ulighed, Multisygdom, Det nære sundhedsvæsen

ID: 9309