Signe Mellemgaard

Signe Mellemgaard

Lektor

Primære forskningsområder

Min forskning centrer sig især om to områder.  På den ene side udforskningen af forskellige kulturhistoriske temaer, som især samler sig om forholdet mellem natur og kultur på forskellige leder. Jeg har således beskæftiget mig med naturidealer i forståelsen af sundhed ('Kroppens natur'), og arbejder nu med forholdet mellem natursyn og naturerfaring, mellem begreber og oplevelser, viden og erfaring - med fokus på Danmark-Norge især i perioden mellem 1780 og 1810. Kort fortalt handler det om konstitutionen af viden i netværk af naturhistorikere, naturaliesamlinger og andre aktører. Fokus er bl.a. de forskelligartede betydninger, aktørerne tillægger naturhistorien, og den forskelligartede brug, de gør af den.

På den anden side beskæftiger jeg mig også med etnologiens teoretiske og metodiske problemer. Dette vedrører både spørgsmål om etnologiens metodiske problemstillinger (især mht. historisk stof) og spørgsmål om kulturhistorieskrivning, kulturteori og faghistorie. Sammen med kolleger fra etnologi har jeg således skrevet og redigeret bogen 'Kulturvidenskab' (udkommet på Hans Reitzel), ligesom jeg også har skrevet flere artikler.

 

Interesseområder

Naturhistoriens kulturhistorie (især Danmark-Norge 1780-1807); natursyn og naturerfaring; kropshistorie; selvets historie; sundhed, sundhedsopfattelser og sundhedspolitik, pædagogikhistorie - især mhp naturhistoriens rolle (især 1780-1807);  videnskabshistorie i etnologisk belysning; naturhistoriens museologi; forholdet mellem folk og elite historisk, etnologisk faghistorie og kulturteori;  kulturhistorieskrivning;  etnologiens (historiske) metodeproblemer; hverdagsliv og (historiske) mikroperspektiver.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og har undervist både i etnologiens teoretiske sider: kulturteori, videnskabsteori og forskningsretninger, i metode og projektarbejde, i levevis og livsvilkår i Danmark i europæisk perspektiv siden 1600 og i tematikker vedr. historiebrug, historiefilosofi, erindringspolitik mm.

 

Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

    Kroppens natur. Sundhedsoplysning og naturidealer i 250 år

    Mellemgaard, Signe, 1998, København: Museum Tusculanum.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

ID: 8634