Signe Allerup Vangkilde

Signe Allerup Vangkilde

Lektor/Studieleder

Undervisnings- og vejledningsområder

Kognitionspsykologi, opmærksomhed og opmærksomhedsforstyrrelser, neuropsykologi, eksperimentelle metoder og metoder i kognitiv neurovidenskab, kognition ved neuropsykiatriske lidelser

ID: 542516