Sidse Marie  Arnfred

Sidse Marie Arnfred

Postgraduat klinisk lektor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Psykiatri

Sidse Arnfred er leder af Forskningsenhed for Psykoterapi & Psykopatologi, Psykiatrien Vest, Slagelse, Region Sjælland, hvor hun har en tværfaglig forskningsgruppe på 8 phd-studerende, 4 post-docs og adskillige specialestuderende.

Psykoterapi forskning

Siden 2008 har Sidse Arnfred både klinisk og forskningsmæssigt haft fokus på psykoterapi og recovery-orienteret tilgang. 

De forskellige forskningsfelter og de forskellige stadier af udvikling og forskning gør det nødvendigt at bruge meget forskellige forskningsmetoder. Særligt udvikles psykoterapifeltet bedst ved at kombinere de forskellige videnskabsteoretiske tilgange. Sidse Arnfred behersker både kvalitative og kvantitative metoder og har fokus på at udvikle eller hjemtage nye forskningsmetoder og ny behandlinger, herunder også komplimentære psykoterapeutiske behandlinger.

I 2019 afsluttede hun TRACT-RCT, et stort multicenter non-inferiority RCT indenfor gruppe terapi med sammenligning af den transdiagnostiske Unified Protokol med vanlig kognitiv terapi, der foregik både i København, Århus og Slagelse. Data er ved at blive analyseret.

Som leder af Region Sjællands Tema-Baserede Samarbejde (TBS) for angst, depression og personlighedsforstyrrrelse står hun for at implementere brugen af Patient Related Outcome Measures (PROM) i de seks psykoterapi klinikker i regionen. Dette samarbejde muliggør også at forskningsresultaterne hurtigt kan komme ud i klinikken f.eks. gennem implementering af Unified Protocol og målinger af symptomniveau ved hver gruppe session.

I 2019 afsluttede hun TRACT-RCT, et stort multicenter non-inferiority RCT indenfor gruppe terapi med sammenligning af den transdiagnostiske Unified Protokol med vanlig kognitiv terapi, der foregik både i København, Århus og Slagelse. Data er ved at blive analyseret.

Aktuelle projekter i forskningsenheden undersøger kognitiv terapi mod PTSD symptomer ved psykoselidelser, musikterapi, terapeutisk assessment, fænomenologisk orienteret kunst og bevæge terapi mod selv-forstyrrelse, komplekse interventioner ved multisygedom hos unge voksne, fælles beslutningstagning i samtidig behandling af sukkersyge og alvorlig sindslidelse samt optimering af Unified Protocol for at forbedre effekten af psykoterapi i regionspsykiatrien.

Psykopatologi forskning

Sidse Arnfreds første forskning, dvs PhD- og doktor afhandling, handlede om kognitiv elektrofysiologi, såkaldte Event Related Potentials (ERPs) ved skizofreni spektrum lidelser. I flere af de arbejder samarbejdede hun med COMPUTE, Danmarks Tekniske Universitet, om at anvende ny avancerede algoritmer til at analysere de elektrofysiologiske data. En kort periode stod hun for et stort projekt på Landbohøjskolen med at bruge Göttingen Minigrise i en dyremodel for skizofreni.

Sidse Arnfred indgår i forskningsrådet i Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) og siden dette blev oprettet i 2019 har hun, med afsæt i SDCS Center Psykiatri og den ny-etablerede Fusionsklinik for patienter med alvorlig sindslidelse og diabetes, opbygget et Krop & Psyke forskningssamarbejde med Slagelse Hospital, som er i rivende vækst.

Aktuelle projekter handler om dimensionel forståelse af psykopatologi, selv-forstyrrelse, træthed som psykiatrisk symptom, neuroticisme og tarm mikrobiomet, samt oplevede vanskeligheder ved samtidig sukkersyge og sindslidelse. Senest er der tilkommet projekter, hvor vi undersøger ERPer som markører for specific psykopatologi hos børn med autism spectrum lidelse, voksne med OCD og voksne med depression og samtidig kronisk fysisk sygdom.

Medicinsk Uddannelse

 

Som post-graduat klinisk lektor har Sidse Arnfred det akademiske ansvar for uddannelsen til speciallæge i psykiatri på Sjælland, dvs uddannelsen af ca 60 introduktionslæger og 100 hoveduddannelseslæger årligt. I det arbejde har Sidse Arnfreds forskning inden for medicinsk uddannelse betydet et betragteligt løft. Efter en kortlægning af mangelfuld klinisk supervision og feedback i 2018 er der nu nedsat en Task-force, ledet af de lægelige vice-direktører, der sikrer at de uddannelsessøgende læger får den foreskrevne kliniske uddannelse. Der er gennemført særlige vejlederkurser for hovedvejledere mhp oplæring i struktureret klinisk observation.

 

I forhold til de medicinstuderende er forskningen fokuseret på kliniske færdigheder: At kunne give en objektiv beskrivelse af patienten og at kunne samtale med patienter, der har det svært. Sidse Arnfred har desuden under Corona-nedlukningen været e-kursusleder, hvor hun har stået for afviklingen af webinars, oprettelse af et særligt kursusrum med patient videoer og coaching af underviserne.

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Sidse Arnfred lectures medical students at the University on Anxiety and Personality disorders,  Emergency Psychiatry and Medical Commincation in Psychiatry. 

She is esponsible for clerkship students at Psychiatry West, giving introductory tutorials, clinical tututorials and rehearsal exams. The same place, she carries out clinical exams in psychiatry, the traditional oral long case.

During Corona-crisis Sidse Arnfred was e-course leader, organizing webinars and e-learning material in psychiatry.

ID: 34400877