Sarah Wadmann

Sarah Wadmann

Ekstern lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser fortrinsvis i kurser, der omhandler opbygning og organisering af sundhedssystemer med særligt fokus på det danske sundhedsvæsen. Jeg har erfaring med kursusplanlægning og holdundervisning af folkesundhedsvidenskabs- og medicinstuderende på hhv. bachelor- og kandidatniveau. Herudover har jeg gæsteforelæst på valgfag på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab i bl.a. organisationsanalyse samt science and technology studies (STS).

Jeg vejleder bachelor- og specialestuderende (folkesundhedsvidenskab) inden for projektområderne: Kvalitetssikring i sundhedsvæsnet og forebyggelsesindsatser i almen praksis.

Primære forskningsområder

Grundlæggende er jeg interesseret i, hvordan organiseringen af sundhedssystemer påvirker leveringen af sundhedsydelser og derigennem befolkningers sundhedstilstand. Jeg beskæftiger mig med organisering på flere områder, og er særligt interesseret kvalitetssikring, sammenhængende patientforløb, offentligt-privat samspil samt EU regulering.

I mit ph.d. projekt undersøger jeg organisatoriske mulighedsbetingelser for vidensskabelse om blodtrykssænkende lægemidler. Jeg drives af et ønske om at forstå, hvad der etableres som sikker viden om lægemidler i forskellige kliniske settings, og hvordan dette kan influere ordinationspraksisser. Projektet udføres som et multi-sited, etnografisk feltarbejde i hhv. almen praksis og forskningsaktive hospitalsafdelinger i Danmark.

ID: 16282072