Sarah Strøyer de Voss

Sarah Strøyer de Voss

Ph.d.-stipendiat

Aktuel forskning

Jeg er læge uddannet fra Københavns Universitet i 2019 og med en afsluttet introduktionsuddanelse fra almen praksis. Aktuelt arbejder jeg på mit ph.d-projekt i almen medicin. Det kan du læse nærmere om herunder:

 • Børn og familiers trivsel: Jeg er tilknyttet 'Projekt FamilieTrivsel', som er et klyngerandomiseret kontrolleret forskningsprojekt, som undersøger effekten af en web-intervention (Robustbarn.dk) udviklet med henblik på at øge forældres mentaliseringsevne samt mestre egne følelser.

 • Strukturerede børnejournaler: I 'Projekt FamilieTrivsel' har alle de fagprofessionelle anvendt nye, strukturerede børnejournaler med øget psykosocialt fokus ved de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis.

 • Øget psykosocial fokus i børneundersøgelserne: undersøges nærmere i mit ph.d.-projekt vha. både kvalitative og kvantitative metoder.

 • Forælder-barn interaktion: indgår også i de strukturerede børnejournaler. Jeg er certificeret i kodning af forældres sensitivitet og samarbejde.

 • Forældre-barn tilknytning i graviditeten: og sammenhæng med hhv. spædbarns gråd og depression hos moderen undersøges i øjeblikket i et samarbejde med psykologer på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Jeg har desuden fulgt arbejdet med forældre-barn interaktion og tilknytning under mit udlandsophold på William James Center for forskning, ISPA Universitet, Lissabon.

Interesseområder

 • Mentalt helbred hos børn og unge
 • Psykomotorisk udvikling hos børn
 • Forældre-barn interaktion
 • Tilknytningsevne mellem børn og forældre

Undervisning og vejledning

 • 'Tidlig patient kontakt' (TPK) på 1. semester på medicinstudiet, Københavns Universitet, 2022-2023 (72 timer)
 • 'Forskningstræning' som er en del af hoveduddanelsen i Almen Medicin, Center for Almen Medicin, 2023 (84 timer)
 • Bivejleder ved kandidatspeciale, folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Bivejleder ved erhvervsorienteret projektforløb, folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Mulige interessekonflikter

 • Modtaget støtte til ph.d-projekt fra TrygFonden
 • Modtaget støtte til delstudie fra Lilly og Herbert Hansens Fond
 • Medlem af FYAM og DSAM (organisation for læger i almen praksis)
 • Ingen personlige, økonomiske interessekonflikter

ID: 200707984