Rune Munck Aabenhus

Rune Munck Aabenhus

Lektor, Postdoc, ph.d.

Primære forskningsområder

Mine hovedinteresser er antibiotikaforbrug i almen praksis og metoder til reduktion af antibiotikaoverforbrug, herunder biomarkører for infektion/inflammation. Jeg arbejder primært med registerbaseret forskning (epidemiologi) og systematiske oversigtsartikler.

ID: 1227920