Rune Gade

Rune Gade

Lektor

2016-2019

Formand for Studienævnet ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

 

2014-

Medlem af bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum.

 

2014-2018

Næstformand for Censorkorps for Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet.

 

2014-2016

Medlem af juryen for Bikubenfondens udstillingspris VISION.

 

2012-2018

Bestyrelsesmedlem i foreningen NORDIK (Nordic Committee of Art History).

 

2012-2013

Formand for Statens Kunstråd

 

2011-2012

Konstitueret formand for Statens Kunstråd.

 

2011-2012

Formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg samt medlem af Statens Kunstråd.

 

2011-2013

Medlem af Det Kunsthistoriske Faglige Råd under Kulturarvsstyrelsen.

 

2011

Modtager Arkens rejselegat fra Arken – Museum for Moderne Kunst.

 

2009

Medlem af International Advisory Board for Konsthistorisk tidskrift (Journal of Art History).

 

2009

Samarbejdspartner med det norske forskningsprojekt Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet.

 

2008

Medlem af det nordiske forskernetværk NNI – Nordic Network of Intimancy Research.

 

2008

Modtager N.L. Høyen Medaljen fra Akademirådet.

 

2007-2008

Formand for KA-udvalg med henblik på udarbejdelse af ny kandidatuddannelse for kunsthistorie ved Københavns Universitet.

 

2006-2010

Bestyrelsesmedlem i PSi (Performance Studies international).

 

2006-2009

Forskningsleder ved Afd. for Kunsthistorie.

 

2006-2010

Medlem af det nordiske forskernetværk The Bodily Turn: Gesture, Gender, and Sensation in the Arts.

 

2005-2010

Faglig koordinator i KLIK, Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag.

 

2005

Lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, afd. for kunsthistorie, Københavns Universitet.

 

2004-2008

Medlem af Redaktionskomitéen for tidsskriftet Apparatur.

 

2003-2009

Medlem af Redaktionspanelet for tidsskriftet Øjeblikket.

 

2003-2005

Medlem af Det Rådgivende Panel under Overgaden – Institut for Samtidskunst.

 

2003-2015

Bestyrelsesmedlem i Dansk Radeerforening.

 

2003-

Medlem af Censorkorpset for kunsthistorie.

 

2002

Modtager KRAKA-prisen.

 

2002-2007

Medlem af Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography (Nordisk fotohistorisk forskningsnettverk).

 

2001-2009

Medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab.

 

2002-2006

Praktikkoordinator ved Institut for kunsthistorie, dans og teatervidenskab, afd. for kunsthistorie.

 

2002-2005

Formand for Evaleringsudvalget ved Institut for kunsthistorie, dans og teatervidenskab, afd. for kunsthistorie.

 

2001

Kurator på udstillingen Maskuliniteter, Nikolaj – Københavns Kommunes Udstillingssted, 3. november – 30. december 2001 (sammen med Benny Dröscher, Peter Nansen Scherfig og Elisabeth Delin Hansen).

 

2001-2002

Medlem af Debatforum under Videnscenter for Ligestilling.

 

2001-2006

Medlem af Studienævnet, Institut for kunsthistorie, dans og teatervidenskab, afd. for kunsthistorie, Københavns Universitet.

 

2001-2004

Adjunkt, Institut for kunsthistorie, dans og teatervidenskab, Københavns Universitet.

 

1999-2003

Deltager i forskningsprojektet Realitet, Realisme, Det Reelle i Visuel Optik, finansieret under Freja-puljen i Statens Humanistiske Forskningsråd (sammen med Mette Sandbye, Bodil Marie Thomsen, Britta Timm Knudsen, Ann Lumbye Sørensen og Anne Jerslev).

 

1999-2001

Forskningsadjunkt, Institut for litteraturvidenskab, Moderne kultur & kulturformidling, Københavns Universitet.

 

1999

Ph.d. i kunsthistorie, Aarhus Universitet.

 

1997-

Medlem af AICA (Association Internationale des Critiques d'Art).

 

1995-1998

Ph.d.-stipendiat, Institut for kunsthistorie, Aarhus Universitet (forskningsophold ved The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, september-december 1995 og ved The British Library, London, England, oktober-november 1996).

 

1996-2001

Medredaktør og associeret redaktør af Øjeblikket – tidsskrift for visuelle kulturer.

 

1995

Mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet.

 

1995                     

Modtager Aarhus Universitets Guldmedajle.

 

1994-2020

Kunstkritiker på dagbladet Information.

Uddannelse

Mag.art. & Ph.d. i kunsthistorie

ID: 11359