Ronan Martin Griffin Berg

Ronan Martin Griffin Berg

Lektor

Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Lungernes patofysiologi (kronisk obstruktiv lungesygdom, kritisk sygdom, lungetransplantation, pulmonal hypertension), lungekarrenenes fysiologi, diagnostisk billeddannelse af lungerne, lungefunktionsundersøgelse, ventilation-perfusionsforhold

ID: 32386205