Ro Julia Robotham

Ro Julia Robotham

Adjunkt

Forskningsområder

Mit primært forskningsområde ligger inden for kognitiv og klinisk neuropsykologi. Med mit forskning ønsker jeg at øge vores forståelse af hvordan vores hjerne bearbejder visuel information og hvordan vi kan undersøge visuelle perceptuelle deficits efter hjerneskade. Jeg ønsker at udvikle neuropsykologiske udredningsmetoder som kan bruges ved erhvervet hjerneskade og cerebral parese. Jeg ønsker at være med til at forbedre livskvaliteten for mennesker med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske tilstande.

Jeg har også en stor interesse for kritiske perspektiver på kønsforskelle i hjernen og kognition.  

Nuværende forskningsprojekter

 • Udfordringer som voksne med cerebral parese oplever i Danmark:

  Over de næste år ønsker jeg at lave forskningsprojekter der undersøger hvilke udfordringer voksne med CP møder i Danmark.

 • Back of the Brain (BoB) projektet: 

  Et forskningsprojekt inden for kognitiv neuropsykologi. I kognitiv neuropsykologi undersøger man patienter med hjerneskade, som har specifikke forstyrrelser, for at lære noget om hvordan kognitive funktioner er opbygget hos neurotypiske. I BoB projektet har vi undersøgt vi de visuelle perceptuelle funktioner hos 64 apopleksipatienter med skader i de posteriore hjerneområder for at lære mere om hvordan den typiske hjerne bearbejder synsindtrykket. Projektet er et stort samarbejde med Alex Leff på University College London og Matt Lambon-Ralph på University of Cambridge. Vi er nu i gang med databehandlingen.

 • Oxford Cognitive Screen (OCS)-dansk projektet:

  OCS er et nyt værktøj, som effektivt identificerer kognitive vanskeligheder hos apopleksipatienter tidligt i deres forløb. Vi har oversat redskabet fra engelsk til dansk og indsamlet referencemateriale på 91 raske kontrolpersoner. Der er cirka 12’000 tilfælde af apopleksi hvert år i Danmark. Som følge af apopleksi kan patienter have fysiske nedsættelser og også kognitive nedsættelser. Kognitive nedsættelser rammer 35 %-90 % af apopleksipatienter i den sub-akutte fase og dækker bl.a. over problemer i relation til sprog, hukommelse, planlægning, opmærksomhed og bearbejdning af synsindtryk. For at sikre at alle patienter får den rigtige rehabiliteringsindsats er det vigtigt, at vi har gode redskaber til opsporing af kognitive vanskeligheder. Vi har planer om at validere testen i en stor gruppe apopleksipatienter i Danmark.

Undervisning

Institut for Psykologi

 • Fagansvarlig “Praksishold i neuropsykologi” på Kandidatuddannelsen 

 • Forelæsning “Visuel perception” ved faget “Neuropsykologi” på Kandidatuddannelsen

 • Forelæsning ”Køn og hjerne” ved faget ”Kognitionspsykologi” på Bacheloruddannelsen

Eksternt

 • Undervisning om neuroanatomi, kognitive problemer efter hjerneskade og visuel perception ved forskellige efteruddannelser.

 • Undervisning om ”Gender and the Brain” ved faget ”Gender & Body Dynamics” på Institut for Sociologi

 • Oplæg om hjernen, kognition og køn på forskellige institutioner og uddannelsessteder.

 • Foredrag om emner som: kønsidentitet, seksualitet og feminisme, samt kønsminoriteters forhold i det Danske Sundhedsvæsen.  

Andre aktiviteter

 • Forperson for “Selskabet Danske Neuropsykologer”. 

ID: 146842947