Rita M. Buttenschøn

Rita M. Buttenschøn

Seniorrådgiver

  • Skov, natur og biomasse

    Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C, Baghus, Bygning: DM.27

    Telefon: +45 35 33 17 12Mobil: +45 20 20 63 17

Rita Merete Buttenschøn er biolog med speciale i græsningsøkolog og har specielt arbejdet med undersøgelser af langtidseffekten af græsning på skov- og naturtyper. Hun har praktiske erfaringer med naturforvaltning, herunder planlægning og formidling fra tidligere ansættelser i hhv. Ribe og Århus amter.


Hun har arbejdet på Skov & Landskab siden 1996 med fokus på forskning og rådgivning indenfor naturpleje, skovgræsning, husdyrgræsning og vildt, vilde græssere i naturplejen samt græsning som biologisk bekæmpelse af udvalgte invasive arter.

Hun har deltaget i en række internationale projekter bl.a. vedr. naturforvaltning og planlægning af nationalparker i de Baltiske lande samt deltaget i internationale forskningsprojekter vedr. skovgræsning, forvaltning af kulturlandskabet, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og andre invasive plantearter m.m.

ID: 4226978