Reinhardt Møbjerg Kristensen

Reinhardt Møbjerg Kristensen

Professor emeritus

Medlem af:

  Undervisnings- og vejledningsområder


  Semesterkurser:

  Arktisk Biologi, efterårssemester (2. & 3. år).
  Marine invertebrater: morfologi, biologi, evolution:, forårssemester (2. & 3. år).

  Feltkurser:
  Feltkursus i Arktisk Biologi, Arktisk Station, Grønland, 28 dage (lige år).

  Studerende ved Københavns Universitet

  Yderligere information

  Publikationer 2006-07
  Publikationer 2002 - 2007
  Fuld publikationsliste

  Primære forskningsområder

  Hovedforskning har ligget i Arktisk Biologi, Meiofauna og Dybhavs-biologi mere specielt i systematik, ultrastrukturelle undersøgelser (SEM og TEM) og fylogeni af Cycliophora, Micrognathozoa, Loricifera Tardigrada og flere andre meiofauna grupper.
  Leder af den zoomorfologiske arbejdsgruppe "The Ecdysozoa", SNF-rammebevilling (2004-07), medlem af arbejdsgruppen "Biologisk mangfoldighed og slægtskab hos afrikanske ferskvandssnegle, korsetdyr og bjørnedyr, Villum Kann Rasmussen Fonden" og medlem af "Tree of Life Science Research Project, USA, ATOL-NSF-grant". Aktiv i udforskningen af Ikkafjordens søjlehave i Sydvest Grønland, Villum Kann Rasmussen Fonden. I de seneste år også indgået i samarbejde med molekylær-biologiske forskere.

  Kuratering
  Kuraterer Zoologisk Museums samlinger af Acanthocephala, Cycliophora, Gastrotricha, Gnathostomulida, Kinorhyncha , Loricifera, Mesozoa, Micrognathozoa, Nematoda, Nematomorpha, Nemertini, Onychophora, Pentastomulida, Platyhelminthes, Priapulida, Rotifera and Tardigrada.

  Se tilgængelige databaser.

  Kurateringsassistent: Majken Them Tøttrup.

  ID: 11564