Regitze H Rohlfing-Frederiksen

Regitze H Rohlfing-Frederiksen

Ph.d. stipendiat

Regitze Helene Rohlfing er Ph.d studerende ved Institut for Statskundskab (Center for Europæisk Politik) og iCourts på det Juridiske Fakultet. Hendes forskning er i feltet mellem statskundskab og jura med et fokus på, hvordan civil samfundet bruger domstole og loven som et redskab mod den demokratiske tilbagerulning oplevet i Central- og Østeuropa

Dermed er Regitzes forskningsfokus på forskellige relevante aspekter af social-legal og law & society forskning, demokratiteori, civil samfund og Europæiske domstole og juridisk integration. Projektet er både empirisk og teoretisk drevet, i det det undersøger og diskuterer, hvordan man kan definere og konceptualisere civilsamfundets såkaldet legal mobilisation baseret på, hvordan dette foregår i Ungarn og Polen.

Vejleder: professor Marlene Wind (SAMF)
Bi-vejleder: professor Mikael Rask Madsen (JUR)

Forskningsophold som gæste ph.d. studerende: 
University of Warsaw, Department of Political Systems i Polen.
Central European University's Democracy Institut i Ungarn. 

Feltarbejde: Polen og Ungarn under efteråret 2021

Bestyrelsesposter
Regitze er næstforperson og bestyrelsesmedlem i den danske NGO Nyt Europa, som arbejder med spørgsmål om demokrati, klima, og civilsamfund i Europa. Hun er desuden stifter af netværket for unge kvindelige forskere (Network for Young Women Scholars), som arbejder for at styrke netværket og udveksle erfaringer mellem kvindelige forskere på tværs af fagområder, universiteter og lande.

Tidligere forskning
Regitze har tidligere, som del af hendes kandidat, forsket i forholdet mellem civil samfund og EU i demokratiseringen af Nordafrika i forlængelse af det arabiske forår. Regitze har i den forbindelse været på feltstudie i Marokko og Tunesien.  

Undervisnings- og vejledningsområder

Regitze vejledte specialer i foråret 2021 med fokus på sociale bevægelser, EU og den demokratiske tilbagerulning i Polen og Ungarn.

Regitze var i efteråret 2020 del af undervisningsteamet for BA-faget 'European Politics'. Regitze har tidligere undervist på institutets 'Jean Monnet' EU-kursus fra foråret 2016 til foråret 2020 med fokus på hhv. EU som udenrigspolitisk aktør (i foråret) og på EU's centrale strukturer og processer (i efteråret).  

Interesseområder

  • Empiriske undersøgelser af den demokratiske udvikling (i Central- og Østeuropa)
  • Teoretisk konceptualisering af 'democratic backsliding' 
  • Civil samfund og sociale bevægelser
  • EU
  • Demokretiteori og demokratisering
  • Europæiske domstole og juridisk integration i EU
  • Civil samfundets 'legal mobilization' og 'judicialization from below'
  • EUs udenrigspolitik, herunder nabokabspolitikken 
  • International politik, diplomati og konfliktstudier
  • Særlige geografiske interesseområder: Central- og Østeuropa, Nordafrika og EU's østlige og sydlige naboskaber

ID: 151617898