Rasmus Thybo Jensen

Rasmus Thybo Jensen

    Medlem af:

    Det toårige postdoc-projekt jeg påbegyndte i September 2010 foukuserer på spørgsmål der angår vorer perceptuelle forhold til omverden, og i særdeleshed forholdet mellem vores perceptuelle erfaring og vores evne til at fælde domme om verden. To af de centrale spørgsmål er: (1) Kan vi yde perceptionens fænomenologi retfærdighed hvis vi hævder at perceptionens indhold er proprositonelt og/eller begrebsligt formet? (2) Kan vi betragte perceptionen some et naturligt fænomen uden derved at forpligte os på at perceptionserfaringeren kan forklares udtømmende af naturvidenskaben? Målet er at udarbejde en forståelse der både anerkender perceptionens særegne fænomenologi og formår at gøre det forståeligt hvorledes perceptionen kan stå i et begrundelsesforhold til vores begrebsligt artikulerede domme om verden. Parallelt med disse undersøgelser forfølger jeg analoge spørgsmål indenfor handlingsfilosofi. Jeg er særligt interesseret i at udforske muligheden for at overføre den basale ide bag den såkaldte disjunktive opfattelse af perceptuelle fremtrædelser fra perceptionens område til kropslige handlingers både mentale og fysiske aspekter.

    Dette projekt er financeret af Det Frie Forskningsråd (Humaniora).

    ID: 12348