Rasmus Fredslund Stenderup

Rasmus Fredslund Stenderup

Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

Rasmus Stenderup er ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor han er tilknyttet forskningsgruppen for Public Administration and Policy.

Rasmus' ph.d.-projekt handler overordnet set om potentielt unødigt bureaukrati i den offentlige sektor - og mere specifikt om, hvordan man undersøger, hvornår i en given administrativ proces, individer oplever deres interaktion med en offentlig organisation som værende omkostningsfuld. Projektet tager udgangspunkt i begrebet 'bureaukratisk sludge' og skal derfra udvikle en metodologi til at identificere og kortlægge sludge i offentlige organisationer.

Projektet vejledes af Peter Dahler-Larsen og Mogens Jin Pedersen.

Primære forskningsområder

  • Sludge
  • Bureaukrati
  • Behavioral public administration
  • Organisatoriske og institutionelle praksisser
  • Mixed methods
  • Afbureaukratisering
  • Administrative journey mapping

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Vejledning af bachelorprojekter - offentlig forvaltning og politik (E22)
  • Bureaukrati & Besvær: Friktion i mødet mellem mennesker og offentlige organisationer (E23)

Interesseområder

Mødet mellem individer og offentlige organisationer i administrative processer. Organisatoriske praksisser, arbejdsgange og individers oplevelser af omkostnigner i deres interaktion med offentlige organisationer. Bureaukrati og afbureaukratisering.

ID: 226570862