Rasmus Christian Elling

Rasmus Christian Elling

Lektor

Jeg er samfundshistoriker og forsker i det moderne Irans historie igennem en række opmærksomhedspunkter: urbanitet, etnicitet, politiske bevægelser og ideologi. 

Disse emner studerer jeg til tider separat, til tider i overlap, men altid i kontekst af større historier om fx kapitalisme, imperialisme, nationalisme og modernitet. Denne metodologi kan kaldes global mikro-historie eller historisk sociologi og jeg trækker især på kulturanalyse, geografi og samfundsvidenskabelig teori. Udover etablerede historiske arkiver arbejder jeg også med digitale kilder, medieprodukter, oral history, etnografi, biografi, skønlitteratur og andre materialer.

Jeg har arbejdet med iransk samfund, kultur og politik i mere end 20 år, boet og studeret i Iran og jeg underviser Iran-studier, Mellemøst-studier og Tværkulturelle Studier. I 2019 udgav jeg Irans Moderne Historie - den første dansksprogede gennemgang af Irans historie fra 1800-tallet og frem til i dag baseret på persiske primærkilder.

Primære forskningsområder

Jeg har skrevet omfattende om følgende emner i iransk kontekst:

  • etniske mindretal, nationalisme, regionalisme og identitetspoliitk
  • olie, urbanitet, modernitet og energi-imperialisme
  • samfundsbevægelser, vold og kultur i byer
  • studenterbevægelser og universitetspolitik 

Jeg har haft særligt fokus på 1940erne, 1970erne og 1990erne men har også arbejdet med andre perioder. 

Aktuel forskning

Mine projekter lige nu (2022):

  • TEHRAN 1999: om studenteroprøret i 1999 og den politiske, sociale og kulturelle kontekst;
  • 1979 and the Fate of Third-Worldism in the Middle East: om iranske og palæstinensiske tredjeverdensbevægelser i 1970erne (med Sune Haugbølle, professor på RUC);
  • Den iranske revolution: en samling af primærkilder om den iranske revolution, oversat for første gang fra persisk til dansk (udgives i Slagmarks Revolutionsserie).

Undervisnings- og vejledningsområder

På Mellemøstens Sprog og Samfund underviser jeg: Mellemøstens Moderne Historie (Iran); Videnskabsteori for Mellemøsten-studerende; Religion og Kultur i Mellemøsten; Samfundsdebat med kommunikativ persisk; diverse tilvalgsfag.

På Tværkulturelle Studier underviser jeg: Humaniora i Praksis (kildekritik og historisk metode samt generel metodeforståelse); og Aktuel Tematisk Problemstilling.

Derudover har jeg grundlagt og underviser en række internationale sommerskoler under paraplyen Global Urban Studies: Urban Culture in Theory and Action; Cultural Production and Urban Space; New Urban Life Across the Globe: Activism and Change in a World of Cities.

Jeg har indtil videre vejledt én ph.d.-studerende, Özlem Has (emne: The Structured Agencies of Paramilitaries in the Kurdish-Turkish Conflict: The JiTEM Case)

ID: 32150340