Preben Dybdahl Thomsen

Preben Dybdahl Thomsen

Professor

Medlem af:

    Min disputats ligger inden for svinets molekylære genetik og den efterfølgende forskning har rettet sig mod genaktivitet og kromosomfejl hos de allertidligste stadier af fosterudviklingen. Studierne er de seneste år blevet suppleret med undersøgelse af dannelsen af tidlige stadier af ægceller i fosterets æggestok og af betydningen af fænomenet imprinting for fosterudviklingen. Desuden arbejder jeg med genudtrykket i hestens led og sener, herunder mulighed for stamcelleterapi. Jeg underviser dyrlæge-, husdyrbrugs- og bioteknologi-studerende i biokemi, fysiologi samt cellebiologi.

    ID: 4240408