Poul Bror Hemming Videbech

Poul Bror Hemming Videbech

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Psykiatri

Primære forskningsområder

Hovedinteresser er forskning i affektive lidelser (primært depression) med anvendelse af billeddannende teknikker. Derudover beskæftiger jeg mig med samspillet mellem psykisk og somatisk sygdom. Specielt grænselandet mellem psykiatri på den ene side og neurologi, kardiologi og obstetrik på den anden side. En anden stor interesse er således psykisk sygdom hos gravide og ammende. Jeg beskæftiger mig imidlertid også med forskning i OCD og skizofreni vha. billeddannende teknikker.

Aktuel forskning

Min forskning er målrettet de affektive lidelser, hvor jeg leder efter nye teknikker til at forstå mekanismerne bag særligt de svære depressioner mhp. at udvikle nye former for behandling. Desuden leder jeg forsøg med alternative behandlingsformer som fx vågenterapi mod depression. Jeg deltager i forsøg med magnetstimulation mod behandlingsresistent depression og forsker i anvendelsen af hunde på plejehjem. Jeg er vejleder på et forskningsprojekt vedr. fødselsdepressioner.

Mine planlagte projekter omfatter:

  • Undersøgelse af mekanismerne bag ECTs effekt samt evt. skadelige virkninger ved behandlingen
  • Sammenligning af hippocampus hos patienter før og efter en depressions indtræden
  • Afprøvning af Deep Brain Stimulation-behandling til patienter med depression
  • Undersøgelse af tarmfloraens betydning for behandlingen af depression

Forskningsformidling og samfundsdebat

Jeg har givet talrige offentlige foredrag fx i Folkeuniversitetets regi vedr. psykiatriske emner og har skrevet flere populære bøger om dette. Desuden har jeg medvirket i adskillige udsendelser i bl.a. DR vedr. hjernens forhold ved depression, elektrostimulationsbehandling (ECT) og andet. Jeg har gennem årene givet flere hundrede interviews til aviser, fagblade og elektroniske medier vedr. psykiatri og samfundsforhold.

ID: 136821795