Philip Rasmussen

Philip Rasmussen

Adjunkt

Philip Rasmussen er adjunkt i dyresundhedsøkonomi ved Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet. Hans forskning fokuserer på husdyrsygdomme med vægt på fremme af evidensbaseret dyresundhedspolitik gennem estimering af økonomiske byrder og omkostninger og fordele ved sygdomsbekæmpelsesstrategier.

ID: 336997667