Peter Nedergaard

Peter Nedergaard

Professor

Primære forskningsområder

Mine forskningsinteresser er komparativ politik med særlig henblik på europæisk integration og international politisk økonomi. I den forbindelse har jeg beskæftiget mig med politisk-økonomiske analyser af international handel, international klimapolitik, landbrugspolitik, markedsintegration, beskæftigelsespolitik, standardiseringspoltik samt EU's administration og institutionelle opbygning.

Teoretisk er jeg især interesseret i synsvinkler, som indbefatter både de økonomiske og politiske sider af europæisk integration eller synsvinkler, som supplerer enten den rene politiske eller den rene økonomiske synsvinkel på europæisk integration. I praksis har det givet sig udslag i artikler og bøger baseret på rational choice, socialkonstruktivisme, handelsteori samt økonomisk og politisk integrationsteori.

Træffetid: mandage 13.00-14.30

Aktuel forskning

Ny podcastserie: Fortællingen om Tyskland

Afsnit 1: Tysklands fødsel

Afsnit 2: Tyskland i en krisetid

Afsnit 3: Stunde Null, hvad gør man nu?

Afsnit 4: Forstå SPD, CDU og AfD og det politiske system i Tyskland

Afsnit 5: Fra D-mark til Euro, men altid med ordoliberalismen for øje

 

Podcastserie: Sådan fungerer EU

Episode 1: Hvad er EU?

Episode 2: Teoretiske perspektiver på EU?

Episode 3: EU's institutioner

Episode 4: Landbrugspolitik

Episode 5: Handelspolitik

Episode 6: Det indre marked og konkurrencepolitik

Episode 7: Den Økonomiske og Monetære Union - ØMU'en

Episode 8: Industripolitik, transport- og regionalpolitik

Episode 9: Beskæftigelsespolitik

Episode 10: Lobbyisme

Episode 11: Klima og Energi (og Sikkerhed)

 

Nyeste artikler:

Peter Nedergaard (2021). “I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more”: the five ordoliberal critiques of capitalism". Policy Studies (E-pub ahead of time). Abstract.

Peter Nedergaard, Maja Friis Henriksen, Mads Christian Dagnis Jensen (2020). Beslutningsprocesser under EU-formandskaber: en komparativ analyse af det polske, danske og cypriotiske trioformandskab i 2011-2012. Politica, vol. 52, no. 2, pp. 147-169. Link.

Peter Nedergaard (2020). The ordoliberalisation of the European Union? Journal of European Integration, vol. 42, no. 2, pp. 213-230. Link.

Peter Nedergaard (2019). Borders and the EU legitimacy problem: the 2015–16 European Refugee Crisis. Policy Studies, vol. 40, no. 1, pp. 80-91. Link.

Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics, vol. 28, no. 1, pp. 20-34. Link.

Citationer i Google Scholar

Link til samling a politiske plakater

Interesseområder

Formidlingsartikler:

Vil vi overhovedet have industri i Danmark?

Der var engang et flittigt folk

Hvordan realiseres den danske drøm?

Hit med budgetbisserne

Patriotisme

Magtbalance i Vesteuropa

Læring mellem lande  

Konsekvenserne af Bush's politik

Engelsk på universitetet

Danmark og EU

Terrorbekæmpelsens pris

Forskerstafet

Se desuden også afsnit om "Optræden i elektroniske medier"

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledning inden for følgende emner:

- erhvervspolitik

- EU-politik

- EU-administration

- politik og erhvervsliv

- lobbyisme

- klimapolitik

- nordisk samarbejde

- arbejdsmarkedspolitik

 

Nuværende og tidligere undervisning:

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2018

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og postivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Kritisk teori

Undervisning 9: Forklaringstyper

Undervisning 10: Casestudies

Undervisning 11: Komparative metoder

Undervisning 12: Kildekritik

Europæisk Politisk Økonomi, sommer 2018

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 9: Industripolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyisme

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2017

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Casestudier

Undervisning 10: Kritisk teori

Undervisning 11: Komparative metoder - ifølge naturalismen og konstruktivismen

Undervisning 12: Afslutning

EU's politiske økonomi, sommerskole 2017

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen Statskundskab, forår 2017 

Uge 11: Velfærdskapitalisme

Uge 12: Institutionalisme

Uge 13: Politisk adfærd

Uge 14: Politisk gruppeadfærd

Uge 17: Parlamentarisme og vælgeradfærd

Uge 18: Medier og politik

Uge 19: Politisk meningsdannelse

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2016

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Hermeneutik og hypotesetest

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Naturalisme og positivisme

Undervisning 5: Konstruktivisme

Undervisning 6: Strukturalisme og poststrukturalisme

Undervisning 7: Kritisk realisme

Undervisning 8: Forklaringstyper

Undervisning 9: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 10: Komparative metoder – og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 11: Afslutning

EU's politiske økonomi, sommerskole 2016

Undervisning 1: Introduktion

Undervisning 2: Teorier

Undervisning 3: Aktørerne 

Undervisning 4: Landbrugspolitik

Undervisning 5: Handelspolitik

Undervisning 6: Indre marked

Undervisning 7: Økonomiske og monetære union

Undervisning 8: Industripolitik

Undervisning 9: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 10: Beskæftigelsespolitik

Undervisning 11: Energipolitik

Undervisning 12: Lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2016

Undervisning 1: Demokrati 1

Undervisning 2: Politikbegrebet: Dahl & Warren

Undervisning 3: Demokrati og legitimitet

Undervisning 4: Pluralisme og elitisme

Undervisning 5: Velfærdskapitalisme

Undervisning 6: Institutionalisme

Undervisning 7: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning 8: Politik, kultur og værdier

Undervisning 9: Politiske partier

Undervisning 10: Konfliktlinier & Valgsystemer

Undervisning 11: Medier og politik

Undervisning 12: Politiske kampagner og valgkamp

Det økonomiske-politiske samarbejde i EU, sommerskole 2015

Undervisning 10. august: Introduktion

Undervisning 11. august: Teoretiske vinkler/begreber

Undervisning 12. august: Aktørerne i EU

Undervisning 12. august: EU's Landbrugspolitik

Undervisning 13. august: EU's Handelspolitik

Undervisning 14. august: EU's Økonomiske Politikker - Det Indre Marked

Undervisning 17. august: Den Økonomiske og Monetære Union

Undervisning 18. august: EU's Industripolitik

Undervisning 18. august: Transport- og regionalpolitik 

Undervisning 19. august: EU's Beskæftigelsespolitik

Undervisning 20. august: Energipolitik i EU

Undervisning 21. august: EU og Lobbyismen

Videnskabsteori og metodologi, efterår 2014

Undervisning 1: Intro

Undervisning 2: Hermeneutik mm.

Undervisning 3: Forståelse og fortolkning

Undervisning 4: Hypotesetest

Undervisning 5: Naturalisme og positivisme

Undervisning 6: Forklaringstyper

Undervisning 7: Konstruktivisme

Undervisning 8: Case Studies i naturalistisk og konstruktivistisk lys

Undervisning 9: Komparative metoder og konstruktivismens kritik af de naturalistiske antagelser

Undervisning 10: Kritisk realisme

Undervisning 11: Afslutning

EU’s politiske økonomi anno 2014. Sommerskole 2014

Undervisning 11. august: Introduktion

Undervisning 12. august: Teorier og begreber

Undervisning 13. august A: Aktørerne

Undervisning 13. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 14. august: EU's handelspolitik

Undervisning 15. august: Konkurrence og indre marked

Undervisning 18. august A: Eurozonekrisen

Undervisning 18. august B: ØMU

Undervisning 19. august A: Industripolitik

Undervisning 19. august B: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 20. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 21. august: EU's energipolitik

Undervisning 22. august: EU og lobbyismen

EU's økonomisk-politiske samarbejde: fra krise til krise - fremad? sommerskole 2013

Undervisning 12. august: EU's økonomiske samarbejde

Undervisning 13. august: Teoretiske vinkler og begreber

Undervisning 14. august A: Aktørerne i EU

Undervisning 14. august B: EU's landbrugspolitik

Undervisning 15. august: EU's handelspolitik

Undervisning 16. august: EU's økonomiske politikker - det indre marked

Undervisning 19. august: Den økonomiske og monetære union

Undervisning 20. august: ØMU og eurozonekrisen

Undervisning 21. august: EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning 22. august: Transport- og regionalpolitik

Undervisning 23. august A: Energi og klima

Undervisning 23. august B: EU og lobbyismen

Almen statskundskab, forår 2013

Undervisning uge 6: Politikbegrebet – Demokrati 0

Undervisning uge 7: Politik og demokrati I: Dahl og Warren

Undervisning uge 8: Demokrati II: Beethams legitimitetsmodel og Levis statsmodel

Undervisning uge 9: Pluralisme og elitisme

Undervisning uge 10: Rational Choice Institutionalisme

Undervisning uge 11: Historisk Institutionalisme og Sociologisk institutionalisme

Undervisning uge 12: Velfærdskapitalisme

Undervisning uge 15: Politik, kultur og værdier

Undervisning uge 16: Politiske partier

Undervisning uge 17: Konfliktlinjer

Undervisning uge 17: Valgsystemer

Undervisning uge 18: Politik og medier

Undervisning uge 19: Politiske kampagner og marketing

Videnskabsteori og Metodologi, efterår 2012

Undervisning d. 3. september – Introduktion

Undervisning d. 10. september – Kildekritik

Undervisning d. 17. september – Hypotesetest

Undervisning d. 1. oktober – Forståelse og fortolkning

Undervisning d. 8. oktober – Naturalisme og positivisme

Undervisning d. 29. oktober – Forklaringstyper

Undervisning d. 5. november – Komparative metoder

Undervisning d. 5. november – Tvivl om naturalistiske metoder

Undervisning d. 12. november – Case Studies – naturalistisk og konstruktivistisk set

Undervisning d. 19. november - Konstruktivisme

Undervisning d. 26. november - Komparative analyser og eksperimenter - konstruktivistisk set

Undervisning d. 3. december - Forskningen i samfundet

EU og virksomhederne: fra København til Bruxelles, sommerskole 2012

Undervisning d. 6. august – Introduktion

Undervisning d. 7. august – Teoretiske vinkler

Undervisning d. 8. august – EU’s forvaltning og mål for lobbyisme

Undervisning d. 9. august – EU’s energi- og klimapolitik

Undervisning d. 9. august – EU’s industri

Undervisning d. 9. august –  Det indre Marked

Undervisning d. 10. august – EU’s landbrugspolitik

Undervisning d. 13. august – EU’s beskæftigelsesmarkedspolitik

Undervisning d. 14. august – EU’s handelspolitik

Undervisning d. 15. august – Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 16. august – EU’s udviklingspolitik

Undervisning d. 16. august – EU’s transport- og regionalpolitik

Undervisning d. 17. august – EU og lobbyismen

Almen og sammenlignende statskundskab, forår 2012

Undervisning uge 9 - Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning uge 9 - Rational choice institutionalisme med noter

Undervisning uge 13 - Konfliktlinjer

Undervisning uge 16 - Varieties of Capitalism

Undervisning uge 17 - Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Undervisning uge 17 - Dansk korporatisme

Undervisning uge 18 - Demokratityper

Videnskabsteori, undersøgelsesdesign og kildekritik, efterår 2011

Undervisning uge 36 - Introduktion til VUK

Undervisning uge 36 - Helmuth Nyborg-sagen med noter

Undervisning uge 37 - Ophavssituation og kildeværdi med noter

Undervisning uge 37 - Argumentationsanalyse

Undervisning uge 38 - Tvivl om naturalistisk metodologi

Undervisning uge 38 - Komparativ metode

Undervisning uge 38 - Naturvidenskabelig videnskabsteori

Undervisning uge 43 - Cases og historiske studier

Undervisning uge 44 - Kuhn og paradigmeteori

Undervisning uge 44 - Konstruktivisme

Noter til Ways of knowing

 

EU forvaltning og EU politisk økonomi, Sommerskole 2011:

Undervisning d. 8. august - Introduktion

Undervisning d. 9. august - Teoretiske vinkler

Undervisning d. 10. august - EU's økonomiske politikker

Undervisning d. 11.-12. august - EU's handelspolitik

Undervisning d. 12. august - EU's landbrugspolitik

Undervisning d. 15. august - EU's beskæftigelsespolitik

Undervisning d. 16. august - Indre marked

Undervisning d. 16. august - Den monetære og økonomiske union

Undervisning d. 17. august - EU's energipolitik

Undervisning d. 17. august - EU's industripolitik

Undervisning d. 18. august - EU's udviklingspolitik

Undervisning d. 18. august - EU's transport- og energipolitik

Undervisning d. 19. august - EU og lobbyismen

 

Almen og Sammenlignende Statskundskab, 2011:

Undervisning d. 22. februar om Rational Choice institutionalisme med noter

Undervisning d. 24. februar om Historisk og sociologisk institutionalisme med noter

Undervisning d. 3. marts om Valgsystemer med noter

Undervisning d. 15. marts om Konfliktlinier med noter

Undervisning d. 17. marts om Vælgervandringer med noter

Forelæsning d. 28. marts om Korporatisme og interesseorganisationer med noter

Undervisning d. 29. marts om dansk korporatisme med noter

Undervisning d. 31. marts om Velfærdsstaten i en demokratisk kontekst med noter

Forelæsning d. 11. april om Multilevel government: Føderalisme med noter

Undervisning d. 12. april om multilevel-government: USA, Tyskland og EU med noter

Undervisning d. 14. april om Demokratityper med noter

Undervisning d. 5. maj om Den gode opgavebesvarelse

 

 

Eureco-forelæsning d. 23. november 2010

Employment policy and the Member States

 

Tiltrædelsesforelæsning d. 28. januar 2010

Lærer vi noget i EU's åbne koordinationsmetode? - Beskæftigelsespolitikken

 

EU's økonomiske politikker 2010

Undervisning d. 23. august om introduktion til samarbejdet om EU's økonomiske politikker.

Undervisning d. 30. august om teoretiske tilgange.

Undervisning d. 6. september om EU og magtdelingslæren.

Undervisning d. 13. september om Indre marked.

Undervisning d. 20. september om EU's handelspolitik.

Undervisning d. 4. oktober om EU's landbrugspolitik.

Undervisning d. 11. oktober om ØMU'en.

Undervisning d. 25. oktober om EU's energi- og klimapolitik.

Undervisning d. 1. november om EU's energi- og klimapolitik.

Undervisning d. 8. november om EU's beskæftigelsespolitik.

Undervisning d. 22. november om EU's industripolitik.

Undervisning d. 29. november om EU's udviklingspolitik.

Undervisning d. 6. december om EU og lobbyisme.

 

Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign og Kildekritik 2010

Undervisning d. 26. august om Helmuth Nyborg-sagen og introduktion til VUK inkl. noter om kildekritik og Helmuth Nyborg.

Holdundervisning d. 8. september om argumentationsteori.

Undervisning d. 9. september om  kildekritik og undersøgelsesdesign inkl. noter om Strauss & Corbin.

Holdundervisning d. 15. september om positivisme og grounded theory.

Holdundervisning d. 23. september om hermeneutik og kritisk rationalisme.

Holdundervisning d. 14. oktober om Berger og Luckman.

Holdundervisning d. 25. oktober om Kuhn og paradigmer.

Holdundervisning d. 28. oktober om Rationalitet.

Holdundervisning d. 4. november om VUK på tværs.

 

Almen og sammenlignende statskundskab 2010Forelæsning den 8. februar om pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning den 22. marts om korporatisme og interesseorganisationer inkl. noter

Forelæsning den 19. april om konstitutionelt design og føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 7 om rational choice inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 7 om historisk og sociologisk institutionalisme inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 8 om valgsystemer inkl. noter

Holdundervisning i uge 10 om konfliktlinier inkl. noter

Holdundervisning i uge 10 om vælgervandringer inkl. undervisningsnoter

Holdundervisning i uge 13 om dansk korporatisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 13 om velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter

Holdundervisning i uge 16 om multilevel-government inkl. noter

Holdundervisning i uge 16 om demokratityper inkl. noter

Holdundervisning i uge 17 om den gode opgavebesvarelse

 

Politik og erhvervsliv i EU

Introduktion til faget

EU-samarbejdet som erhvervslivets ramme: Den historiske udvikling

Lobbyisme, social kapital og interessegrupper 

Institutioner og rational choice-teori anvendt på EU

Principal/agentteori og magtdeling i EU

EU's indre marked

EU's landbrugspolitik

EU's handelspolitik

EU og lobbyisme

EU's transport- og energipolitik

Domstolens politiske rolle

Erhvervsinteressernes adgang til EU-institutionerne

Politik og erhversliv i EU - teoretiske indfaldsvinkler

 

Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign og Kildekritik

Introduktion til faget inkl. notat om kildekritik

Kilders slægtskab og ophavsperson

Argumentationsteori inkl. notat om argumentation

Hermeneutik og kildeværdi inkl. notat om hermeneutik

Kildeværdi og undersøgelsesdesign

Konstruktivisme inkl. notat om Kuhn

Positivismen inkl. Notat om Strauss & Corbin

Kursorisk gennemgang af VUK

 

Almen og sammenlignende statskundskab

Forelæsning 9. februar 2009 om Pluralisme og elitisme inkl. noter

Forelæsning 23. marts 2009 om Korporatisme inkl. noter

Forelæsning 20. april 2009 om Føderalisme inkl. noter

Holdundervisning i uge 8 (rational choice institutionalisme inkl. noter og sociologisk institutionalisme inkl. noter)

Holdundervisning i uge 9 (valgsystemer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 11 (konfliktlinjer inkl. noter og vælgervandringer inkl. noter)

Holdundervisning i uge 13 (Dansk korporatisme inkl. noter og velfærdsstaten i en demokratisk kontekst inkl. noter)

Holdundervisning i uge 17 (Multilevel government inkl. noter og demokratityper inkl. noter)

Holdundervisning i uge 19 (Den gode opgave)

 

Jean Monnet lectures

Jean Monnet Lecture on the Internal Market 11/2 2008

 

EU, Internal Market and business strategy

Trade policy

Employment policy

Common agricultural policy

 

Advice on thesis writing

10 bud på et bedre speciale fra en bedømmer

 

European economics and politics

Introduktion til EU

Integrationsteorier

EU's historie (1)

EU's historie (2)

EU's institutioner

EU's magtdeling

EU's erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik

Den Økonomiske og Monetære Union

EU og borgernes rettigheder

 

European economic policy and business

(Course was mostly held in Danish; hence the available documents are in Danish with two exceptions.)

Introduktion til faget

Introduktion til EU og integrationsteori

Integrationsdynamik og EU's historie

Principal/agent-teori og EU's institutioner

Magtdeling i EU med fokus på Domstolen

Det indre marked (1)

Det indre marked (2)

EU's arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesstrategi

Common Agricultural Policy (English)

Erhvervs- og regionalpolitik i EU

Den Økonomiske og Monetære Union

EU's external relations (English)

Immigrationspolitik i EU

Lobbyisme i EU

EU's økonomiske politikker og virksomhederne

 

Guest lectures and invited lectures since 2005:

Network on Employment Policy (Beskæftigelsespolitisk netværk), March 2005 (guest lecture), Copenhagen

Network on employment policy (beskæftigelsespolitisk netværk), conference (oral presentation), May 2oo5.

Guest lecture, February 2006, University of Aalborg

Scandinavian Consortium for Organizational Research (USA), July 2007, (paper presentation
and lecture), Stanford University

Association for Lawyers and Economists (DJØF), conference on the Lisbon Treaty, December 2007

Jean Monnet lecture (on the Internal Market of the EU), February 2008, Copenhagen Business School

Network on agricultural policy research (Landbrugspolitisk forskningsnetværk), (discussant), February 2008, Royal University of Agriculture

Forum for European Research conference (lecture on European Employment policy), March 2008, Copenhagen Business School

 

Conference presentations since 2005:

Network on agricultural policy research (Landbrugspolitisk forskningsnetværk), November 2004 (paper presentation), University of Aarhus

Public choice group conference, June 2005 (paper presentation), Odense, University of Southern Denmark

European Community Studies Association conference, September 2005 (paper presentation), Aarhus University

European Union Studies Association conference (USA), March-April 2005 (paper presentation),
Austin, Texas

Center European Studies, National University of Taipei (Taiwan), July 2005 (paper presentation), Taipei

Network on agricultural policy research conference (Landbrugspolitisk forskningsnetværk), (paper presentation), March 2006, Royal University of Agriculture

Network for European political economy, (paper presentation), April 2006, University of Roskilde

Public choice group conference, October 2006 (paper presentation), Aarhus, university of Aarhus, University of Southern Denmark

ECPR research seminar on comparative regionalism (paper presentation), December 2006, Athens

Scandinavian Consortium for Organizational Research (USA), July 2007, (paper presentation
and lecture), Stanford University

Network on climate policy (Netværk vedrørende klimapolitik), research seminar (book project), University of Copenhagen

European Community Studies Association conference, October 2009 (paper presentation), University of Aalborg

ID: 922885