Peter Karlskov-Mortensen

Peter Karlskov-Mortensen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Veterinær genetik
  • Kortlægning af sygdomsgener
  • Udvikling af genetiske tests for arvelige sygdomme hos husdyr
  • Afdækning af genetiske mekanismer bag komplekse fænotyper
  • Afdækning af genetiske mekanismer i symbiosen mellem dyr og deres tarm mikrobiota

Aktuel forskning

Kortlægning af sygdomsforårsagende gener hos hund

Forskellige hunderacer har mange af de samme sygdomme, som vi mennesker lider af, for eksempel dårligt hjerte, diskus prolaps eller epilepsi. Samtidig lever de i de samme miljø, som vi mennesker gør. På den måde giver det god mening, at studere disse sygdomme hos hunde i stedet for i laboratoriemus, der ikke ligner os lige så godt, og som lever i et andet miljø. Samtidig har det store og mangeårige avlsarbejde i racehunde gjort, at hundepopulationerne i dag har særlige fordele, når det gælder identifikation af de gener og de mutationer, der giver de forskellige sygdomme. Den viden, vi på den måde genererer, kan både blive til gavn for hundene, men kan også blive et værktøj til at bringe forskningen i parallelle humane sygdomme et skridt videre.

Grisens mikrobiota og samspil mellem vært og bakterie

Vores forskningsgruppe har for nyligt være med til at kortlægge grisens genom og har på den måde skabt et værktøj til forståelse af genernes indflydelse på sundhed og sygdom hos grisen. Men grisen (og vi) er ikke alene her i verden. I grisens tarm lever milliarder af bakterier - mikrobiotaen. Til sammen indeholder de flere hundrede gange flere gener end grisens eget genom gør, og mange af disse bakterier og deres gener er af stor betydning for grisens sundhed, tilvækst og trivsel. Ved at kortlægge mikrobiotaens DNA og samspillet med grisen arbejder vi på at forstå og fremme sundhed og gode produktionsegenskaber.

Grisen som model for fedme

Overvægt og fedme er et af de største sundhedsproblemer i den vestlige verden i dag. Vores forskningsgruppe har over de sidste par år etableret en stor ressource population af fede og slanke grise, der giver os unikke muligheder for at kortlægge gener med effekt på fedtaflejring. Et enormt prøvemateriale er indsamlet og ligger i vores biobank. Denne ressource giver os et utal af gode muligheder for at generere ny viden om årsager til fedme og sundhedsskadelige effekter af overvægt.

 

Mulige interessekonflikter

Vi samarbejder med alle, der har en interesse i vore husdyrs arvelige egenskaber samt i deres helbred og velfærd. Vores samarbejdspartnere inkluderer danske og internationale universiteter. Der ud over samarbejder vi med små og store racehundeklubber samt profesionelle avlsselskaber, der stiller datasæt og prøvemateriale til rådighed, som er af værdi for vores forskning. Peter Karlskov-Mortensen har ingen tillidsposter i de nævnte klubber eller selskaber og modtager ingen form for vederlag fra dem.

ID: 4231780