Peter Duelund

Peter Duelund

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Kulturpolitik i Danmark, Norden, Øst- og VestEuropa, Nordisk Ministeråd, EU, Europarådet og UNESCO.

Aktuel forskning

Studier af kunstens, kulturens bidrag til demokrati i Europa: Kultur, populisme & nationalisme. Den europæiske og globale samfundsudviklings betydning for kunstens og kulturinstitutionernes potentialer, rolle og betydning i samfundet.

Interesseområder

Kulturpolitik: Teoretiske og empiriske studier af den moderne kulturs historiske og aktuelle udfoldelsesbetingelser og de samfundsmæssige forhold, som øver indflydelse på  produktion, distribution og reception af kunst, kultur og symbolsK mening i samfundet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejledningsområder

  • Kulturpolitik i Danmark, Norden, Europa, EU, Europarådet og FN.
  • Teoretiske og empiriske studier af den moderne kulturs og kunstens historiske og aktuelle udfoldelsesbetingelser, dvs. de samfundsmæssige forhold, som øver indflydelse på kunstens og kulturens produktions- og receptionsforhold nationalt og internationalt.
  • kulturteori, kulturanalyse, europæisk kulturhistorie, den historiske og aktuelle relation kultur og politik, kulturudvikling og kulturpolitik

ID: 4989