Peter Brylov Christensen

Peter Brylov Christensen

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Primære forskningsområder:

  • Det Gamle Testamentes teologi og forholdet til den nære orients tekster.
  • Komparativ semitisk filologi.
  • Det ugaritiske tekstkorpus.

Aktuel forskning

Fokuspunktet for mit ph.d.-projekt er det semitiske enklitiske mem, et efterstillet morfem, der er bevidnet i flere døde semitiske sprog, men hvis semantiske betydning imidlertid er omdiskuteret i alle tilfælde på nær det akkadiske -ma, der har emfatisk karakter. Alt efter det enkelte sprog kan det enklitiske mem forekomme efter flere typer ordklasser. Derudover kan det i en konstruktforbindelse stå imellem et konstrukt- og absolutled, noget der ellers går imod kunstens regler for de semitiske sprog. 

På nogle af sprogene er omfanget stærkt begrænset: oldaramæisk, fønikisk og punisk har meget få forekomster. Hvorvidt enklitisk mem overhovedet forekommer på bibelhebraisk, er også omdiskuteret, og alt dette vil i sig selv være genstand for undersøgelse. I forlængelse af mit projekt udfører jeg grammatisk tagging af det ugaritiske tekstkorpus; det vil sige at jeg tilskriver kodeværdier for samtlige morfemer i de ugaritiske tekster, hvilket gør det muligt at lave komplekse grammatiske søgninger i dem (se fanen Publikationer).

ID: 173691320