Peter Birch Sørensen

Peter Birch Sørensen

Professor, Ingen jobbeskrivelse

Medlem af:

  Link til personlig hjemmeside

  Forskning

  I de seneste år har jeg primært forsket i problemstillinger inden for miljø-, ressource- og klimaøkonomi, herunder bl.a. cirkulær økonomi, optimal klimapolitik i en lille åben økonomi, optimal omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi, og det teoretiske grundlag for ”grønne” nationalregnskaber. Jeg er i øjeblikket med til at lede to større forskningsprojekter vedrørende måling af Danmarks grønne nationalprodukt og udvikling af en miljøøkonomisk simulationsmodel for dansk økonomi. Derudover har jeg forsket inden for området Offentlig Økonomi, herunder især skatteøkonomi og skattepolitik og indretningen af det sociale sikringssystem. Endvidere interesserer jeg mig for makroøkonomiske problemstillinger vedrørende økonomisk vækst og konjunkturbevægelser, herunder prisdannelsen på boligmarkedet.

  Undervisning

  Jeg har i tidens løb undervist i bl.a. makroøkonomi og skattepolitik, men underviser for tiden i miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Temaerne i min undervisning er bl.a. bæredygtig udvikling, beregning af et grønt nationalprodukt, værdisætning af miljøgoder, valg af instrumenter i miljøpolitikken, grøn skattereform, optimal udvinding af udtømmelige og fornybare naturressourcer samt klimaøkonomi og optimal klimapolitik.

  ID: 8122