Per Eduard Robert Bjerager

Per Eduard Robert Bjerager

Ekstern ph.d.-studerende

Jeg er faglig sekretær i faggruppen ”Planter og Landskabsteknologi” ved Skov & Landskabs afdeling for ”Parker og Urbane Landskaber”. Her deltager jeg i to forskningsprojekter vedrørende håndtering af regnvand. Jeg er uddannet agronom fra Københavns Universitet, KU-LIFE (KVL) i 1995 med grundfag inden for kemi, matematik, planteernæring, økologi og økonomi. Jeg afsluttede uddannelsen med et tema i jordbrugsteknik og to specialer inden for komposteringsteknik. Derudover har jeg taget efteruddannelser i projektledelse på Copenhagen Business School (1998) og i bioteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (2006).

Efter min kandidatgrad har jeg arbejdet med udvikling, patentering og kommercialisering af et komposteringsanlæg, der kombinerer produktion af varmeenergi med opsamling af kvælstof og opkoncentrering af næringsstoffer i kompost. En del af udviklingsarbejdet blev udført som innovativ iværksætter i Symbion Science Park. Læs i CV.

Mine faglige interesseområder er håndtering af regn, klimaændringer, bioenergi, biologiske kredsløb, økologisk jordbrug, miljøkemi og innovation. I min karriere har jeg især ambitioner om at bidrage til udvikling af bæredygtige teknologier.

ID: 4231895