Paw Havgaard Hansen

Paw Havgaard Hansen

Undervisningsassistent, Ekstern forsker, Gæsteforsker

Medlem af:

    Motivation er et centralt begreb i studiet af offentligt ansatte. Vi plejer at sige, det er godt at være motiveret for noget, og forskning viser da også, at motivationen f.eks. har afgørende betydning for, hvor meget tid og energi man lægger i en opgave – og i sidste ende hvilke resultater man opnår.

    I mit ph.d.-projekt breder jeg vores traditionelle forståelse af motivation blandt offentligt ansatte ud. Jeg undersøger bl.a., hvilken rolle borgerne spiller for offentligt ansattes motivation, og hvorvidt motivationen påvirker, hvordan de offentligt ansatte træffer beslutninger og bearbejder information i mødet med borgerne. Endelig undersøger jeg, om bestemte typer af motivation ligefrem kan have negative konsekvenser -  bl.a. for ligebehandlingen af borgere. I projektet trækker jeg både på kvantitative metoder (bl.a. eksperimenter) og kvalitative metoder (bl.a. interviews).  

    Mogens Jin Pedersen og Lene Holm Pedersen vejleder mit projekt.

    Ved siden af forskningen vejleder jeg specialer og udbyder desuden i foråret 2020 et kandidatfag om motivation i mødet mellem offentligt ansatte og borgere.

    ID: 143257588