Olivia Dahl

Olivia Dahl

Ph.d.-stipendiat

Jeg forsker i begrebet om livskvalitet relateret til hverdagslivet med funktionsvariationer og handicap. Mine forskningsmæssige interesseområder er Critical disability studies, Crip-theory, hverdagslivets sociologi og mikro-sociologi. Jeg benytter både kvalitative og kvantitative metoder, til at undersøge mennesker oplevelser og erfaringer i hverdagslivet.  Caspar Eric (digter) og jeg har i den forlængelse udviklet en skriveskole og et fælleskab: "Skolen for Crip Poesi", hvor jeg vil undersøge hvad der sker når mennesker i marginaliserede positioner kollektivt skriver poesi om tilværelsen.

Undervisning på KU

 • Videregående Kvalitative Metoder for bachelorstuderende
 • Metode-fagcafé rettet imod kandidatstuderende.
 • Gæsteforelæsninger på sundhedsvidenskab med min hovedvejleder Inge Kryger Pedersen

Øvrig forskningsformidling
Jeg holder jævnligt foredrag, oplæg, gæsteforelæsninger og faciliterer workshop for fagprofessionelle, organisationer, fonde, kommuner osv. Eksempler på forskningsformidling:

 • Debat om "Forskning, poesi og social forandring" til Bevica Fondens 150 års jubilæum med digter Caspar Eric og forsker Emil Falster
 • Foredrag til medarbejdere i Videncenter om Handicap om "Fra at "fixe" til at "fejre" handicap".
 • Foredrag til fysioterapeauternes fagkongres: "At være og blive til med funktionsvariationer og handicap - og fysioterapeauternes rolle og magt".
 • Gæsteforelæsning på Folkesundhedsvidenskab (KU) med fokus medicinske, sociale og poststrukturalistiske udviklingstendenser inden for Disability studies. Titel: Fra at "fixe" til at "fejre" kropslige variationer og handicap.
 • Gæsteforelæser på Folkesundhedsvidenskab (KU) med fokus på kapabilitet, internaliseret stigma og empowerment. Titel: "Ingen ting om os - uden os - gruppeidentiteter og gode liv".
 • Gæsteforelæsning på faget "Gender, ethnicity and post-colonialism" med title: "From “fixing” to reclaiming disability: An introduction to disability studies" ved Sociologisk Institut, KU.
 • Radio4 om handicaphistorien, Ableism, Crip Teory og velfærdsstaten i anledning af udgivelsen af Caspar Erics bog "Nye Balancer"

Bestyrelser og forskningsfælleskaber

 • Medlem af Bevica Fondens Universal Design Ph.d og PostDoc netværk
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Netværk for Handicapforskning (NNDR - Nordic Network on Disability Research)

ID: 291198036