Oliver Bühler

Oliver Bühler

Studielektor

Oliver Bühler er studielektor på Skovskolen. I sin forskning fokuserer han på bytræers udfordrende vækstvilkår og søger at udvikle værktøjer som forbedrer deres trivsel. Han beskæftiger sig især med bytræers følsomme vandbalance, sygdomme og skadevoldere, træartsvalg, substrater og etableringsmetoder. Han arbejder derudover med vekselvirkningerne mellem den grønne infrastruktur og byklimaet. Forskningen flyder ind i undervisningen, især på studiet til Urban Landskabsingeniør, hvor Oliver Bühler er ansvarlig for 15 ECTS-kurset 'Planter og plantevækst i byen'. Oliver Bühler har ansvar for bytræarboretet i Hørsholm, en enestående samling af træer til byformål. Som uddannet planteskolegartner har Oliver Bühler også stor erfaring med den praktiske side af produktion, plantning og pleje af træer og buske. Den akademiske uddannelse omfatter en grad som Diplom-Ingenieur i havebrug fra University of Applied Sciences i Berlin med speciale i urbant havebrug, suppleret med en grad som cand. hort. fra det tidligere KVL.

ID: 4230528